Angeläget budskap från Zimbabwe

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

tsitsi_webbTsitsi Chauke har passion för människor. Hon är sjuksköterskan som sadlade om till pastor och i maj reste hon till Sverige med ett angeläget budskap.
– Jag är så tacksam att ni kom hela vägen från Sverige för att vi i Zimbabwe skulle få höra de goda nyheterna från Gud! Nu är vår uppgift att tillsammans ta ordet ännu längre. Och tiden är kort.

Budskapet på Tsistis hjärta är glasklart. Vår värld blöder, folk lider och går miste om Guds rike. Vi måste be Gud om arbetare till skörden och själva vara beredda att gå.
– I Zimbabwe ser vi hur många yngre människor söker sig till Gud. De förmedlar ordet vidare och församlingarna växer. Alla kan inte resa till andra sidan jorden, men alla kan be, några kan stötta arbetet ekonomiskt, andra med annat praktiskt arbete och några kan resa. Alla kan göra något där de befinner sig. Om vi som församlingar verkligen hjälptes åt och tog Guds kallelse på allvar skulle många bli frälsta. Men vi måste handla nu för Guds rike är nära.

Förändrar livsstilen
Många församlingar i Zimbabwe växer och en orsak till det är det sociala engagemanget. Ungefär 70 % av församlingarna har ett socialt arbete. En del av dem är engagerade i aids-arbete, andra har ledarskapsträning, gör sjukbesök, bygger toaletter och driver boskapsprojekt. Det sistnämnda går ut på att församlingen lånar ut en liten besättning boskap till en familj/grupp och efter två år lämnas boskapen tillbaka, men familjen får behålla de kalvar som fötts under tiden. Det blir en start till en egen liten flock något som många gånger varit helt otänkbart utan hjälp.
– Det sociala arbetet är jätteviktigt ur flera aspekter, menar Tsitsi. Det förändrar folks livsstil – både de som hjälper och de som blir hjälpta. Vi får många frågor från de som inte är troende. De funderar på varför vi engagerar oss i hjälparbete och samtalet som följer blir ett naturligt sätt att dela tron. En annan aspekt på det sociala arbetet är att kyrkan blir Guds röst i samhället och engagemanget ger kyrkan ett förtroendekapital och har lett till flera gemensamma satsningar.

Imitera Gud
Tsitsi har varit i Sverige tidigare och är bekant med en del av den svenska kulturen. Hon menar att steget till att hjälpa någon kanske inte är så stort i hennes hemland eftersom det redan finns en tradition av att släkten hjälps åt att ta hand om de äldsta och de yngsta, på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige.
– Oavsett vilken kultur du lever i tror jag att engagemanget för att hjälpa sin nästa, kommer från Gud. Om man läser sin bibel föds en längtan att hjälpa andra. Att ge är att imitera Gud och det finns en stor välsignelse i en generös livsstil.
– Guds rike finns där Han tillåts att finnas. Alla – oavsett gåvor och meriter – är inbjudna att berätta om Jesus i den miljö där vi är. Låt oss öppna ögonen och se på världen som Jesus skulle ha gjort – många lever utan hopp, en del lever i synd och många är ensamma. Vi har ett budskap från Guds rike och det budskapet förändrar världen.

Text och foto: Sofie Rotstedt, Svenska Alliansmissionen

Bildtext: Tsitsi Chauke är en kvinna med stort hjärta för människor och bön. Är till vardags pastor, själavårdare och distriktsföreståndare i Allianskyrkan i Zimbabwe.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?