Att leva enkelt ger frihet

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Enkelhet ger frihet och minskar stressen i vardagen. Det är Mark Munros erfarenhet. Här berättar han om den livsstil som han och hans fru Ingrid har valt.

Mark Munro.

Mark Munro.

Som missionärsbarn uppvuxen i Malaysia på 70-talet är tankarna om att leva enkelt ingenting nytt eller främmande för mig. Ibland kan en sådan uppväxt ha en motsatt effekt och göra att man blir mer intresserad av ägodelar och den trygghet som konsumtionen lovar. Men i mitt fall gav det en vetskap om att pengar och ägodelar inte kan ge bestående glädje och mening.

Många år senare visade det sig att min fru Ingrid hade kommit fram till samma slutsats, mycket tack vare hennes miljöintresse och kärlek till naturen, Guds skapelse. Vid 17 års ålder hörde jag för första gången ordspråket ”lev enkelt så andra kan helt enkelt leva” (min översättning). Det blev en av mina främsta livsfilosofier som jag tycker stämmer överens med Guds ord och Jesu exempel på hur man ska leva för att finna glädje.

Dessa tankar har påverkat mitt liv på flera sätt. Ingrid och jag har valt att leva billigare i stället för att satsa på ett jobb med högre lön. Vi har valt att spara till nya möbler och renoveringar i stället för att låna. En grundprincip för oss är att försöka vara nöjda och njuta av nuet i stället för att bara drömma om förändringar.

Ingrid har jobbat med ekologisk grönsaksodling och jag har hjälpt henne när jag inte har haft så mycket arbete på annat håll. Jag har kanske fått ett lägre pensionssparande men samtidigt har jag haft frihet att arbeta med många olika jobb som har varit intressanta och givande. De sista sju åren har jag arbetat deltid som ungdomsledare i en församling samtidigt som jag har haft andra arbeten, de sista tre åren har jag läst parallellt med jobbet i församlingen. Det har gjort att jag haft tid att prioritera andra saker som att vara kontaktperson, fotbollstränare, alphakursledare, nattvandra med kyrkan på stan och driva filosoficafé tillsammans med Ingrid.

Min erfarenhet är att enkelhet ger frihet och minskar stressen i vardagen. Att leva enkelt betyder inte alls att man måste bortse från en karriär. Men man kan tänka på vad det är som driver karriärvalet och vara beredd att prioritera andra saker i vissa situationer.

Även med en enklare livsstil kan livet upplevas intensivt. Men även hektiska perioder kan upplevas meningsfulla och energigivande, i stället för dränerande och tunga eftersom fokuset inte är på mig själv utan på andra. ”Lev enkelt så att andra helt enkelt kan leva”.

Mark Munro
Skällandsö

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?