Ansvarsfullt företagande

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

För att vara trovärdig behöver företaget ha en struktur på hur man tar ansvar. Man behöver veta hur verksamheten påverkar omvärlden i alla steg, och vilka åtgärder man vill göra, skriver Jenny Jakobsson, som bistår företag att bli konkurrenskraftiga genom ansvarstagande.

Jenny Jakobsson.

Jenny Jakobsson.

I näringslivet är vi vana att alltid mäta allting: resultat, marknadsandelar, nyckeltal etc. Det är svårt att mäta vilken påverkan man har när det gäller Guds rike, och det handlar om en annan dimension som inte kan mätas på vårt vanliga sätt. Däremot finns det gott om exempel i Bibeln hur effekten blir när man lever efter Guds rikes principer. I Gal 5:22-23 står det ”Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen”. Detta genmäle kan vara ditt företags profil, identitet och prägla ert varumärke.

I grund och botten handlar det om hur man skapar mervärde för sina kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Det handlar om att ta ansvar för sociala, samhälleliga och miljömässiga aspekter, samtidigt som företaget bör vara uthålligt lönsamt. Det finns olika sätt att visa att man tar ansvar och därigenom skapar mervärde, beroende på vilken typ av företag man driver.

Börja med de filosofiska frågorna:

 • Varför driver jag företag?
 • Hur ska jag driva företaget?
 • Vad ska jag göra?

När du har tänkt igenom detta och kommit fram till hur du vill göra, är det en otrolig styrka att formulera och kommunicera hur du vill driva ditt företag. På så sätt blir man också ett föredöme och visar allvar med sin ambition.

Frågeställningar som kan hjälpa dig framåt i din process:

 • Vilka värderingar vill jag bygga mitt företag på?
 • Vilken framtidsbild av företaget har jag?
 • Hur kan jag skapa mervärde för mina anställda?
 • Hur kan mina produkter/tjänster tillföra ännu mer värde till mina kunder och leverantörer?
 • Vilka marknader ska jag betjäna?
 • Hur vill jag använda mitt överskott?
Andens frukter såsom kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning kan vara ditt företags profil och prägla ert varumärke. Foto: Emelie Jakobsson

Andens frukter såsom kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning kan vara ditt företags profil och prägla ert varumärke. Foto: Emelie Jakobsson

För att vara trovärdig behöver man ha en struktur på hur man tar ansvar. Man behöver veta hur företagets verksamhet påverkar omvärlden i alla steg, och vilka åtgärder man vill göra. Man kan hitta egna sätt att formulera hur man tar ansvar för att sedan kunna kommunicera det. Det finns också många bra nationella och internationella standarder att följa. Där man får vägledning och redskap. Sedan 2010 finns en guide (ISO 26000) för företagsansvar och den bygger på följande principer:

 1. Ansvarstagande: att vilja ta ansvar
 2. Transparens: att redovisa det man gör
 3. Etiskt uppförande: vara värdegrundsdriven
 4. Respekt för intressenternas intressen: ta hänsyn till t ex kunder och leverantörer
 5. Respekt för rättsstatens principer: följa lagar i alla länder man är verksam i
 6. Respekt för internationella uppförandenormer: t ex ILO, barnkonventionen osv
 7. Respekt för de mänskliga rättigheterna: säkerställa att de alltid tillgodoses

Om man använder dessa principer, beskriver hur man gör och införlivar dem i sin affärsmodell, kommer det troligtvis leda till en förändrad syn på produkter, marknader och omgivningen, vilket får konsekvenser för hur företaget utformas och hur er unika konkurrensfördel kan identifieras.

En sådan här förändring tar tid. Låt det få ta tid och gör en plan för hur du kan utveckla ditt ansvar.

Det är viktigt att kunna se sin förändring, att kunna mäta förändringen och se att det går åt rätt håll. Uppföljning är av avgörande betydelse. Bestäm var din startpunkt är, gör en plan och följ upp den. Alla förändringar är att jobba i uppförsbacke, men se till att det finns kloka människor i din närhet: extern representation i styrelsen, mentorer, coacher, som hjälper dig att komma framåt. De kommer också att hjälpa dig ha koll på att ditt företag präglas av: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är en företagsprofil enligt Guds hjärta.

Jenny Jakobsson
Har tidigare varit företagsrådgivare och platschef på bank. Har även arbetat som missionsansvarig inom Pingst och driver nu eget företag och bistår företag att bli konkurrenskraftiga genom ansvarstagande.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?