Entreprenörskap och mission hand i hand

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

I Sverige finns i dag många romer från östra Rumänien.  I Gnosjö strävar vi efter att försöka smitta dem med så mycket entreprenörstänkande som möjligt den tid de är här, skriver företagaren Mats ”Mackan” Johansson. Detta för att de ska få bättre förhållanden på lång sikt utan att bli beroende av kontinuerlig hjälp.

Min uppväxt präglades av föräldrars engagemang för svagare och utsatta människor lokalt, ett stort engagemang i kyrkan och för ett missionsintresse i världen. De var väldigt glada när missionsfältet började flytta till Sverige. Med föräldrar som var händiga tusenkonstnärer där allt fokus handlade om lösningar och inget var problem har jag fått med mig den inställningen i ryggsäcken.

Jag har nog länge funderat på hur man kan använda sitt företagande eller entreprenörskap som mission men inte haft ett namn på det. Men mer tydligt blev det när vi förberedde oss för att flytta till norra Mellanöstern i missionens tjänst. Där skulle vi skapa en identitet som var äkta gentemot grannar och omgivning. Vi hade då väldig nytta av den roll jag hade som egen företagare och där på plats knöt vi kontakter med nya leverantörer av t ex marmor. Vi fick på nära håll följa projekt som utifrån bokaffär och café, som drivs av viktiga nyckelpersoner, fungerar som mötesplats för sökare och för församlingsplantering.

Det här konceptet har visat sig fungera väl och husförsamlingarna växer. De lokala församlingsplanterarnas vittnesbörd blir trovärdigt på ett annat sätt eftersom de tjänar sitt levebröd i butiken/caféet och anses därmed inte lika lätt vara köpta av utlänningar som beställt vad de ska säga.

Missionsmedlen som satsats för att starta ett sådant här projekt är i storleksordningen vad ett underhåll kostar för ett missionärspar ett år. Detta kapital är till största del inte förbrukat utan kan användas år efter år till andra som behöver starthjälp. Nyckelpersonerna får sin inkomst av rörelsen och vinsten används till utveckling av arbetet utan kontinuerlig påfyllning av kapital. Dessa nyckelpersoner är både entreprenörer, företagare och församlingsplanterare. De kan språket och kulturen från första dagen men behöver stöttning och mentorstöd i sina olika roller. Stöd till starthjälpen är upplagd som ett lån som successivt betalas tillbaka och ger då medel till att starta nya projekt.

I Sverige har vi i dag många romer från östra Rumänien.  Vi utmanas av hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem i deras akuta situation här men mer av hur vi kan bidra till bättre förhållanden på lång sikt utan att göra dem beroende av kontinuerlig hjälp eller tiggeri och då sannolikt berövade på initiativ och självkänsla.

I Gnosjö strävar vi efter att försöka smitta dem med så mycket entreprenörstänkande som möjligt den tid de är här. I stället för att de ska sitta och tigga hela tiden får de brasved av oss som de själva packar i säckar för att sedan sälja på ställen där de annars skulle suttit och tiggt. Några ska baka bröd i kyrkan som de får sälja. Intentionen är att de ska få med sig entreprenörstänkandet hem till Rumänien. Andra kan få tillfälliga jobb för att senare kunna åka tillbaka med sin fru till deras barn i Rumänien. När vi jobbar tillsammans kan vi plantera så mycket entreprenörstänkande som möjligt.

För den långsiktiga hjälpen i deras by funderar vi på om det skulle vara möjligt att genom någon organisation med lokalkännedom köpa några hektar åker som delas upp i kolonilotter som den lokala församlingen får disponera. De arbetsföra familjer som får använda lotterna kan ge 10-20 procent av det de skördar/slaktar/säljer som församlingen får använda som hjälp till föräldralösa, handikappade, sjuka eller äldre. Ett i stora delar självgenererande projekt där insatsen inte är förbrukad. Den finns kvar i värdet i marken och det är brukarnas arbete och markens avkastning som blir hjälpen.

Förhoppningsvis kan vi också inkludera utveckling av odlingstekniker med exempelvis säckodling och tunnelodling, skola och utbildning, hälsa och hygien samt ett gudsrikestänk som är det kännetecknande för tanken med konceptet ”business as mission” där entreprenörskap, företagande och mission vävs till en helhet.

Mats ”Mackan” Johansson
Gnosjö

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?