Leif Litsgård utbildar företagare i Moçambique

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Leif Litsgård har bott och arbetat i Moçambique några perioder sedan slutet av 70-talet. En medvetenhet om fattigdomens orsaker och att den inte avhjälps med gåvor utan genom att människor får kunskap och ett nätverk, har lett till det nuvarande arbetet med att motivera och utbilda företagare.

Leif Litsgård utbildar företagare i Moçambique.

Leif Litsgård utbildar företagare i Moçambique.

Leif Litsgård kom till Moçambique för första gången 1977. Detta ledde till ett 2-årskontrakt med utbildningsministeriet för att bygga skolor 1978-80. I slutet av 80-talet kom han tillbaka med sin fru Berit och deras två barn för att bygga en bibelskola och andra utvecklingsprojekt inom kyrkan. Efter sex år i landet flyttade de tillbaka till Sverige men 2009 var det dags för Moçambique igen. Denna gång gällde det utbildning i olika kyrkors regi. Deras breda erfarenheter och många kontakter i landet har lagt en bra bas för det nuvarande engagemanget för ”missionens tredje ben”,  träning och utbildning av företagare.

1. Vad motiverade er att ta detta steg att flytta tillbaka till Moçambique i ”mogen ålder”?
– Vi upplevde Guds tydliga ledning i den här riktningen under några års tid innan det blev dags att sätta igång. Leif fick god erfarenhet av hur företag och företagare kan och bör tjäna Guds rike genom att vara med och starta Entreprenörcenter i Uppsala, vi fick ett tydligt profetiskt tilltal och vid ett annat tillfälle profetisk förbön som gav mod och inspiration att gå vidare.

– Många års erfarenhet av mission inom Svenska kyrkan, EFK och Pingströrelsen har gett insikt i de ekonomiska problem som kyrkor i missionsländerna kämpar med. Detta kopplat med en medvetenhet om fattigdomens orsaker och att den inte avhjälps med gåvor utan genom att människor får kunskap och ett nätverk har lett till vårt nuvarande arbete med att genom en kurs i elementär företagsamhet baserad på Bibeln motivera och hjälpa människor med sitt företagande.

2. Hur gjorde ni i början? Vad var de första stegen ni tog?
– Leif fick uppdrag av en kyrka i Maputo att söka en kurs i entreprenörskap för att hjälpa f d gatubarn att hitta en försörjning. Det blev Focus Business School (FBS) och Leif fick licens att använda den i Moçambique. Efter att ha översatt de 48 lektionerna till portugisiska kunde vi 2012 starta en pilotutbildning där vi utbildade nationella lärare som sedan startade kurser i sina hemförsamlingar.

3. Vilka val gjorde ni? Vad valde ni bort? Vad fick ni i stället?
– Vi valde att bosätta oss i Moçambique. Vi valde bort anställningar i Sverige. Vi fick meningsfulla och utmanande uppgifter.

4. Vilka reaktioner fick ni av omgivningen? Positiva och negativa?
– Somliga tycker förstås att så kan man inte göra men de allra flesta i vår ålder skulle väldigt gärna vilja göra något liknande – släppa tryggheten och göra en insats någonstans.

5. Vilka svårigheter var ni tvungna att lösa?
– Business as Mission har ännu inte slagit igenom som missionsstrategi, och det är en främmande tanke att business kostar. Det ska generera inkomster men vägen dit är lång och vår uppgift att utbilda är kostsam. Vi blev tvungna att starta en ideell förening, Focus on Africa, för att ha en bas. Det har varit svårt att riktigt bli accepterad av någon församling eller något samfund och av PMU eller SMR, det senare främst av formella orsaker. Vi är nu antagna som associerade missionärer inom EFK vilket innebär att vi har status som missionärer men utan lön. Vi har löst vår ekonomi genom att hyra ut vår bostad i Sverige och så får vi lite stöd från vår församling och privata vänner.

6. Vad har ni lärt er? Vad tar ni med er om ni skulle göra om det?
– Den stora lärdomen är att allt tar mycket längre tid än tänkt, och även om man inser att man behöver ändra på saker och ting så är traditioner och beteenden väldigt starka motkrafter. Trots att vi arbetar på uppdrag av en lokal kyrka och attityden till konceptet är mycket positiv ses affärsverksamhet med misstänksamhet eftersom korruptionen är så utbredd, och affärsmän möter inte ett naturligt förtroende i församlingarna och stöts därigenom bort. Vi försöker bemöta detta genom att komma in på bibelskolor med undervisning.

– Kulturer i Afrika är i stor utsträckning andligt baserade – den osynliga världen är viktigare än den synliga och styr allt liv. Detta gäller även företagandet. Nästan alla företagare har en traditionell rådgivare, d v s en andlig rådgivare, varför den andliga kampen är hård och man måste vara medveten om detta område.

– Att vara med och bygga upp mission inom ett nytt område är svårt. Den svenska missionstanken domineras av församlingsgrundande medan vårt fokus ligger mer på lärjungaträning och växande vilket säkert bidrar till att vi har svårt att få gehör.

7. Vad skulle ni vilja säga till andra?
– Andligt mogna personer med erfarenhet av företagande har en stor uppgift inom affärsvärlden som domineras av Mammon och egoism. För att nå en människa är det viktigt att kunna mötas på samma nivå, och det behövs affärsmän för att nå affärsmän. I Afrika domineras handeln av muslimer och korruptionen är utbredd. Det är också viktigt att de kristna i Afrika deltar i den ekonomiska utvecklingen som sker och drar medel till kyrkan som den starkaste faktorn i det civila samhället inte minst som vi ser att missionsmedlen från Europa och Amerika minskar snabbt.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?