Umoja – församlingar som förändrar samhällen

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

I centrala Mocambique arbetar Kubatsirana, en ekumenisk förening med ca 100 församlingar, för att mobilisera församlingar och enskilda för socialt ansvarstagande. Modellen kallar de Umoja, som är swahili och betyder tillsammans. Här berättar Inacio Zambo och Faustino Manuel de Araujo om arbetet.

Modellen bygger på att först få pastorerna och församlingsledningen att förstå processen, det är nyckeln till att nå övriga medlemmar och engagera dem för att identifiera behov och resurser som finns i samhället runtomkring.

Genom att titta på bibeltexter och ställa frågar vad denna text innebär för oss i dag får vi igång en process.

I texten om när Jesus mättar 5 000 människor frågar Jesus lärjungarna ”Vad har ni att ge människorna som är hungriga”? Vi ställer samma fråga till församlingarna: Vilka andliga och fysiska behov ser vi i samhället? Vad kan vi göra åt det? Vilka resurser har vi?

Vi tittar på både materiella, fysiska, mänskliga, ekonomiska och andliga resurser.

Varje församling fokuserar sedan på två huvudproblem eller behov de identifierat och diskuterar hur de kan fylla dem, i stället för att vänta på hjälp utifrån. Många av oss har vant oss vid att missionärer eller organisationer kommer och löser våra problem eller visar hur vi ska agera. Vi försöker hitta vägar att i stället arbeta med det vi har.

I 2 Konungaboken använder Gud änkans egna resurser för att göra ett under. Elisa frågade änkan: ”Vad har du?” Kvinnan hade goda grannar som hon kunde låna tomma kärl ifrån, hon hade lite olja som Gud kunde multiplicera. När alla kärlen var fyllda kunde kvinnan sälja oljan för att få pengar till att köpa vad hon behövde för sina söner. På samma sätt vill Gud välsigna oss i dag, när vi använder våra resurser för att möta behov i samhället.

När pastorerna och församlingsledningen är motiverade för att förändra situationen i samhället går kyrkan till ledarna i samhället, till myndigheter för att bjuda in dem till ett möte för vidare reflektion kring vilka behov som finns i samhället. Vilka resurser har vi? Vad kan var och en tillföra för att möta det identifierade behovet? Sedan drömmer vi och planerar tillsammans. Hur ska det se ut? Vad önskar vi för vårt samhälle?

Efter att vi arbetat tillsammans en tid, samhälle och kyrka, utvärderar vi. På vilket sätt har detta förändrat situationen i samhället? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare?

Kubatsirana började med detta arbete redan 1996 men då var det inte så strukturerat och vi hade inte byggt upp en modell kring metoden. Sedan 2011 arbetar vi med Umoja som modell och i dag finns arbetet tack vare Tearfund i åtta provinser i landet och 300 församlingar involverade.

Resultaten syns både på individuell nivå och på församlingsnivå. Kyrkor har byggts, människor som inte har mark har börjat odla i säckar, tiondegivandet har ökat liksom initiativ till små affärsverksamheter.

Inacio Zambo
Faustino Manuel de Araujo

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?