1.1 Den röda tråden

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Ordet mission finns inte i Bibeln, men ändå går missionstanken som en röd tråd genom hela Bibeln och uppmanar och utmanar oss att fortsätta det verk som Gud själv initierat. Hur lever vi ut denna kallelse till mission på ett bibliskt och trovärdigt sätt?

Missionstanken går som en röd tråd genom hela Bibeln och uppmanar och utmanar oss att fortsätta det verk som Gud själv initierat. Foto: Yvonne Åsell/Scanpix

Missionstanken går som en röd tråd genom hela Bibeln och uppmanar och utmanar oss att fortsätta det verk som Gud själv initierat. Foto: Yvonne Åsell/Scanpix

I vår värld i dag ser vi massor av utmaningar och det finns verkligen utrymme för oss kristna att vara en gemenskap som attraherar genom sin gränsöverskridande kärlek. Det finns ett behov av att förkunna för alla människor att frälsningen finns i Jesus Kristus. Både i Sverige och över hela världen blir etniska motsättningar, rasism och utanförskap allt vanligare. I en sådan värld är vi kallade att överbrygga dessa klyftor och att se främlingen, den fattige, den faderlöse och änkan.

Vi är också kallade att bekämpa ondskan i samhället och i individers liv. I ett samhälle där tron enbart räknas som en privatsak och att var och en blir salig på sin tro, utmanas vi att stå upp för Jesus som enda vägen till frälsning och låta denna tro prägla vårt liv på alla områden. Vi är inte kallade att vara kristna enbart på söndag förmiddag utan varje dag i veckan, vare sig vi är med familjen, på våra arbetsplatser, i skolan eller på fritiden. Tänk om våra församlingar kunde utgöras av en brokig skara människor vars enda gemensamma nämnare är att de älskar varandra och detta skulle bli vårt vittnesbörd i världen.

När Jesus möter sina lärjungar efter uppståndelsen ger han dem två olika missionsbefallningar. I Matt 28:19-20 handlar den om att göra alla folk till lärjungar. Ordet för ”folk” är det grekiska ethne och det är alltså en direkt uppmaning att gå ut och göra alla etniska grupper till Kristi lärjungar. Den andra missionsbefallningen finns i Joh 20:21-22 och signalerar att lärjungarna (och de som kommer till tro genom lärjungarnas ord) är sända på samma sätt som Jesus. De är också kallade att leda människor till omvändelse och upprättelse.

Fortfarande är utmaningarna stora och fortfarande är missionsbefallningarna inte uppfyllda. Det är här du och jag kommer in. När vi deltar i uppdraget blir vi en del av en gemenskap långt större än oss själva och får del av den helige Andes kraft som förvandlar världen fullständigt.

 

Kapitlet är skrivet av Maria Karlsson som arbetar på Missionsinstitutet i Örebro. Tidigare har hon varit missionär bland ett minoritetsfolk i Kina.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?