1.3 Från Jerusalem till jordens yttersta gräns

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Jesu sista ord före sin himmelsfärd finner vi i Apg 1:8: ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”. Frågan vi kan ställa i dag är ”är den yttersta gränsen nådd”? Har Jesu missionsbefallning uppfyllts så att uppdraget är färdigt?

I vår tid är det lätt att vi känner oss så hemma och bekväma med jordelivet, och framför allt när vi lever i välfärd, att Jesu återkomst upplevs mer som ett hot än som ett hopp. Foto: Bertil Ekström

I vår tid är det lätt att vi känner oss så hemma och bekväma med jordelivet, och framför allt när vi lever i välfärd, att Jesu återkomst upplevs mer som ett hot än som ett hopp. Foto: Bertil Ekström

De första lärjungarna hade en unik möjlighet att vittna om det som de själva hade upplevt under sin dagliga vandring med Jesus. Deras uppdrag handlade om att berätta för andra vad de hade sett Jesus göra och följa hans exempel i upprättandet av människor som var marginaliserade, i helandet av sjuka, i konfrontationen mot korruption och orättvisor. Den undervisning Jesus hade gett sina lärjungar skulle också föras vidare och var kärnan i evangeliet, de goda nyheterna, om frälsning och upprättelse.

Uppdraget lärjungarna får är egentligen övermänskligt och kan inte fullföljas i mänsklig kraft. Det hade redan betonats i missionsbefallningarna i evangelierna att det var genom gudomlig närvaro och makt som evangeliet skulle förkunnas. Apostlagärningarna visar tydligt på den helige Andes viktiga roll för missionsuppdraget.

Uppdraget är geografiskt gränsöverskridande. Jerusalem blir en naturlig utgångspunkt för sändningen utifrån Israels historia och Jesu jordiska gärning. Uppdraget är också kulturellt, religiöst och etniskt gränsöverskridande. På alla platser behöver alla människor få höra talas om Jesus. Det handlar inte bara om att nå andra länder utan också att gå över gränsen till grannen, migranten, den som tillhör en annan generation och den kulturellt annorlunda.

Jesu ord om att bli vittnen i hela världen ges också i en kontext av den yttersta tiden. Uppdraget går från det att Anden har kommit till Jesu återkomst. En av de främsta drivkrafterna för mission i kyrkans historia har varit just det faktum att Jesus snart kommer tillbaka.

Uppfyllelsen av Apg 1:8 är fortfarande en utmaning för den kristna kyrkan. Allt har inte uppnåtts varken i vårt eget land eller på andra platser i världen. Den yttersta gränsen är inte nådd och Jesu återkomst har ännu inte skett. De som ännu inte har hört hoppets budskap om frälsningen i Kristus och om Gudsrikets kommande måste få möjlighet att göra det innan det är för sent. Ansvaret och förmånen ligger hos den kristna församlingen.

 

Kapitlet är skrivet av Bertil Ekström som har varit EFK-missionär i Latinamerika i över 30 år. Han är filosofie doktor i missionsvetenskap, direktor för Evangeliska Världsalliansens missionskommitté och ledare för Missionsinstitutet i Örebro.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?