1.4 Sändning pågår!

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Varför ska vi hålla på med mission? För den kristna församlingen är det av avgörande betydelse att den har ett genomtänkt och gemensamt svar på frågan, grundat i ett bibliskt perspektiv.

Församlingens uppdrag är inte bara att presentera kristen tro utan också att representera kristen tro och Guds rikes liv. Foto: Stefan Emilsson

Församlingens uppdrag är inte bara att presentera kristen tro utan också att representera kristen tro och Guds rikes liv. Foto: Stefan Emilsson

När vi söker ett bibliskt svar på frågan vad mission är förvånas vi kanske över att ord som mission, missionera och missionär inte finns i de översättningar av Nya testamentet som vi läser. De här orden har kommit in i våra europeiska språk från latinet och dess ord för sändning, sända och utsänd. Sätter vi dessa ord i fokus kan vi lättare se att detta är centralt i de bibliska skrifterna.

Utifrån det språkliga sambandet mellan sändning och mission kan vi uttrycka det så att församlingens eller kyrkans mission har sin grund i Jesus sändning som i sin tur har sin grund i Gud Faderns sändning, vilken har sin yttersta grund i Guds kärlek. ”Så älskade Gud världen att han gav den (=sände) sin ende son … för att världen skulle räddas genom honom” (Joh 3:16-17). Guds sändning, Guds mission, är ett uttryck för hans frälsningsvilja och är därför intimt sammanvävd med hela frälsningshistorien. I dess mitt finns Jesus genom vilken världen ska räddas. Till detta uppdrag associerar han sina lärjungar. I sin död och uppståndelse lade han grunden för frälsningen, för Gudsrikets förverkligande, och genom sin Ande fortsätter han sin mission genom församlingen.

Vi ser i evangelierna hur Jesus förverkligade sitt uppdrag i ord och handling, i förkunnelse och kärlekens gärningar, i undervisning och helande. Det fanns en grundläggande enhet och helhet i hans mission, förankrad i hans identitet som Guds utsände. Församlingen är Guds folk ”församlat” kring Jesus Kristus och delaktig i hans (fortsatta) mission till världen. Såsom hans mission var, så bör församlingens mission vara. Detta leder oss till en möjlig definition av församlingens mission som dess vittnesbörd och tjänst, i ord och handling, med adress ”till världen”. Däri inbegrips både evangelisation och diakoni i alla dess former.

Jesus mission var ett utflöde av hans identitet som Guds utsände. Församlingens mission eller uppdrag till världen är också ett naturligt utflöde av dess identitet. Det handlar därför i grunden inte om aktiviteter eller verksamhetsformer som församlingen kan välja att engagera sig i mer eller mindre, vid sidan av andra. Det handlar inte om ”församling och mission” utan om ”församling i mission”.

 

Kapitlet är skrivet av Göran Janzon som är teologie doktor i missionsvetenskap och lektor i kyrko- och missionsstudier vid Örebro Teologiska Högskola och lärare vid Missionsinstitutet, Örebro. Han har tidigare varit missionär i Centralafrikanska republiken.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?