1.5 Paulus, lärjunge och missionär

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Aposteln Paulus är den främsta missionären (förutom Jesus själv) under de första decennierna av kyrkans expansion och kanske i hela kyrkans historia. En studie av Paulus resor som registrerats i Apostlagärningarna och hans undervisning till församlingarna ger en god bild av apostelns syn på mission.

Paulus när han skriver sina epistlar. 1600-tals målning som tros vara av Valentin de Boulogne.

Paulus brev är missionella och riktade i första hand till lokala församlingar som står i en konkret situation med den stora utmaningen att sprida kunskapen om Guds rike och evangeliet om frälsningen i Kristus. 1600-tals målning som tros vara av Valentin de Boulogne.

Paulus som behärskade flera språk och hade en multikulturell bakgrund var en av de högst utbildade på sin tid. Han hade utan problem kunnat välja en annan karriär än att bli missionär, men det fanns flera orsaker till hans apostlaskap och engagemang i Mästarens verk. För det första var det inget han gjorde av egen vilja utan det handlade om en gudomlig kallelse. Guds kärlek tvingade honom att också dela budskapet om frälsning till de som skulle kunna ses som hans fiender. Vidare kände han viljan att dela med sig av det han fått av Gud, han menade att han hade en skuld till alla. Troligtvis refererar han till sin kallelse och ett uppdrag som måste fullföljas så länge det finns de som inte har lärt känna Kristus.

I Romarbrevet 10 finner vi en intressant text som belyser Paulus syn på vikten av en missionerande kyrka. Texten kallas för ”missionslogiken” därför att Paulus använder sig av en logisk argumentationsföljd för att motivera mission. Det ena ledet beror på det andra och bygger upp en teologi om kyrkans uppdrag i Guds mission. ”Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd?” (Rom 10-13-15)

Paulus målsättning var att förkunna evangeliet där Kristus ännu inte var känd och nå till jordens yttersta gräns. Hans missionsgärning inkluderade Mellanöstern, hela Mindre Asien (i dag Turkiet) och stora delar av Balkan. Paulus gläder sig inte bara över den geografiska expansionen utan också för att på alla dessa platser har ”hedningar förts till lydnad, i ord och handling genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft” (Rom 15:18,19). ”Lydnad i ord och handling” betyder lärjungaskap. Att nå de onådda är inte bara en geografisk eller interkulturell utmaning, det måste också innebära att efterföljare till Jesus formas.

 

Kapitlet är skrivet av Bertil Ekström som har varit EFK-missionär i Latinamerika i över 30 år. Han är filosofie doktor i missionsvetenskap, direktor för Evangeliska Världsalliansens missionskommitté och ledare för Missionsinstitutet i Örebro.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?