1.6 Missionell kyrka

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Kyrkan är sänd till världen på samma sätt som Jesus var sänd till världen. En missionell församling är en lokal gemenskap av lärjungar som tar den sändningen på blodigt allvar. Att vara en missionell församling kostar.

Kyrkans liv kan sammanfattas i tillbedjan, gemenskap och mission. Foto: Maria Levander

Kyrkans liv kan sammanfattas i tillbedjan, gemenskap och mission. Foto: Maria Levander

Genom hela Bibeln ser vi att Gud vill ha ett folk som representerar honom på jorden. I det gamla förbundet är detta folk Israel och i det nya förbundet är det församlingen. Jesus är modellen för församlingen och genom att läsa evangelierna får vi veta vad församlingen är tänkt att vara. Kyrkan har fått samma uppdrag och kallelse som Jesus genom missionsbefallningen (Joh 20:21).

Att kyrkan har samma uppdrag som Jesus kan också kopplas till att Paulus skriver att kyrkan är Kristi kropp. Det innebär framför allt tre olika saker. Först och främst innebär det att Kristus är huvudet för kroppen. För det andra innebär det att de troende är olika kroppsdelar och har olika uppgifter. För det tredje innebär det att kyrkan är Kristi händer och fötter på jorden.

När man läser om den första församlingen i Jerusalem finner man en gemenskap som fungerar i tre riktningar: uppåt, inåt och utåt. Man kan definiera församlingens väsen i dessa tre relationer: gemenskap med Gud (uppåt), gemenskap med varandra (inåt) och missionsuppdraget ut i världen (utåt). Man kan tala om detta som församlingens DNA: Dynamisk gudsrelation, Nära gemenskap och Apostoliskt uppdrag. När vi fortsätter läsa i Apostlagärningarna ser vi att man till dessa tre också kan lägga en fjärde relation, nämligen den till den större kristna gemenskapen (den världsvida kyrkan, andra församlingar och den kristna traditionen).

Kyrkans liv kan alltså sammanfattas i tillbedjan, gemenskap och mission. Alla tre är nödvändiga i varje lokal församling, men frågan är hur vi bygger. En församling blir missionell om den byggs runt missionsuppdraget, så att missionen får styra både hur vi bygger gemenskap och hur vi firar gudstjänst. Först och främst innebär det en medvetenhet om att vi är på missionsfältet. En missionell församling inser att missionsfältet också är här. Det leder också till att vi ser på oss själva som missionärer, oavsett var vi befinner oss.

En missionell kyrka låter missionsuppdraget forma allt den gör. Kyrkan finns inte till för sig själv utan för andra. Det betyder att vi lyssnar in vår omvärld och vilka behov som finns i samhället runtomkring oss. En missionell församling betonar ”Gå ut” mer än ”Kom till oss”, men det handlar inte bara om att gå ut. Det handlar också om att bygga en attraktiv gemenskap, som präglas av värme, öppenhet, tydlighet och gudsnärvaro. En missionell kyrka är en gemenskap av lärjungar som tillber Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen.

 

Kapitlet är skrivet av Jonas Melin som arbetar med församlingsplantering och församlingsutveckling i Svenska Alliansmissionen. På 80-talet var han med och planterade Råslätts församlingsgemenskap i höghusförorten Råslätt utanför Jönköping.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

 

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?