2.3 Fri att leva enklare

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Vår kultur präglas av ett ständigt klättrande: vi ska ha högre lön, bättre bostad och fler följare på Instagram. Samtidigt vet vi att Guds väg många gånger för oss i rakt motsatt riktning – till det lilla, enkla och anspråkslösa.

 Konsumismen lär oss att aldrig vara nöjda, utan att ständigt jaga efter något nytt. Vi behöver öva oss i en känsla av förnöjsamhet. Att vara nöjda. ”Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig.” (Heb 13:5) Foto: Maria Levander

Konsumismen lär oss att aldrig vara nöjda, utan att ständigt jaga efter något nytt. Så vi behöver öva oss i en känsla av förnöjsamhet. Att vara nöjda. ”Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig.” (Heb 13:5) Foto: Maria Levander

Den amerikanske författaren och filosofen Henry Thoreau har sagt: ”En människa är rik i proportion till den mängd saker som han eller hon har råd att låta vara.” Det här citatet rymmer en viktig sanning, nämligen att det finns olika sorters rikedom. Det är lätt att avfärda enkelhet som ett annat ord för fattigdom. Men det som lockar med enkelheten är inte att bli fattig på ägodelar, utan att bli rik på något som är långt mer betydelsefullt.

Om vi skulle sammanfatta de budskap som reklam, media och samhället i stort sänder ut när det gäller ägodelar, arbete och bostad så skulle det kunna vara konsumera och klättra. Konsumismen är det system som lär oss att vi i första hand är konsumenter. Ett system där vi formar vår identitet utifrån det vi köper. Klättrande innebär att vi vill ha mer, fler, större och bättre. Det handlar om alltifrån jobb till antal följare i sociala medier. På samma sätt som konsumismen egentligen inte handlar om att köpa en viss pryl, utan snarare om ett ständigt begär efter nästa pryl har klättringen inget mål i sig. Vi förväntas aldrig nå en nivå som vi är nöjda med.

När vi synar vår samtid i sömmarna, i ljuset av Bibeln och Jesu liv och undervisning, kan vi upptäcka några principer. Bibeln lär oss att det materiella är gott, men samtidigt finns en varning för avguderi, att tillbe något annat än den levande Guden. Vi som tror på en Gud som älskar den jord han har skapat, och som har satt oss att förvalta den, måste våga ställa oss frågan vad denna tro får för konsekvenser i vårt liv. Gud vill att vi ska njuta av Guds gåvor men vi kan inte göra det på ett socialt oansvarigt sätt. Detta måste kombineras med en strävan efter rättvisa. Vi behöver också öva oss i en känsla av förnöjsamhet. Slutligen är Guds rike på många sätt ett rike där allting vänds upp och ned: Den förste ska bli den siste. Den som vill vinna sitt liv ska mista det.

Enkelheten är något som Gud vill locka oss till, av frihet, glädje och kärlek. Det yttre och det inre behöver hänga ihop. Men ibland kan man också behöva börja ge, eller avstå eller välja en annan väg, för att upptäcka den glädje det ger.

Praktiska steg för ett enklare liv kan handla om att rensa bland sina ägodelar och noga fundera igenom framtida inköp. Vi bör också ställa oss frågan hur mycket vi egentligen ska jobba, och om det inte finns andra saker i livet som skulle kunna få större utrymme? Ett annat område gäller bostad. Skulle vi kunna välja bostad utifrån där det finns missionsbehov eller där det är billigare att bo eller bo nära varandra, så att det blir mer naturligt att dela livet med varandra? Vidare hur kan vi hjälpa varandra genom att ge av vår tid och vår kunskap?

 

Kapitlet är skrivet av Emil Jonzon som är bibellärare på Mariannelunds folkhögskola. Han och hans familj bor i kollektiv tillsammans med två andra familjer.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?