2.5 I samtal med Gud för världen

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Trots alla frågor och det vi inte förstår i Guds plan, inbjuds vi att vara delaktiga i hans verk i världen. Det verkar som om bönen är den första och viktigaste vägen till att samverka med Gud. 

2.5

Gud vet allt vi ber om, ändå vill Gud att vi ber, han vill höra hur vår längtan för mänskligheten sammanfaller med hans, därför att Gud är relationell, Gud älskar samverkan och gemenskap. Guds vilja sker när vi blir hans medarbetare och ber om hans vilja på jorden.

Förbönen är i första hand ett uttryck för ett brinnande hjärta, för den passion och vilja som kommer från Guds eget hjärta, som känner för den mänskliga misären och som bultar för de som ännu inte har mött Jesus.

Vår bön bör också ske med andlig känslighet. Att be är att komma inför Guds ansikte och att bli betjänad av den helige Anden som ber för oss och i oss. Guds ord säger att vi inte vet hur vår bön ska vara men att ”Anden vädjar för oss med rop utan ord” (Rom 8:26).

Vår bön bör också gå hand i hand med handlingskraftig tro. För att uppnå det önskade resultatet med vår bön så behöver vi sätta vår tro i rörelse. Tron bygger på Guds löften och vissheten om hans agerande. Vi ber inte i tro på våra möjligheter utan i tro på Guds möjligheter. Gud kan öppna hjärtan, folkslag och hela länder för evangeliet.

Det är slutligen nödvändigt att be uthålligt. En bra bild på detta är stenhuggaren som slår på stenen. Först verkar det inte hända något men han fortsätter ändå. När stenen sedan spricker vet han att det inte var precis det slaget som fick stenen att spricka. Det är alla slagen innan som gjorde jobbet, även om han just då inte kunde se resultatet.

Att fullgöra förebedjarens uppdrag är att be det som Jesus undervisade om: ”Låt ditt rike komma” (Matt 6:10). För att Guds rike ska etableras på jorden är det nödvändigt att riket först etableras i människors hjärtan. Därför måste vi be om räddning åt de förlorade. Vi kan inte övertala någon att bli kristen, Gud behöver verka i människors hjärta. Vi måste också be om evangeliets frammarsch. Över hela vår värld finns det städer, samhällen och folkgrupper som inte har någon kristen närvaro, där behöver den kristna kyrkan utmanas till att plantera nya församlingar. Vår bön behöver också innesluta de marginaliserade och fattiga. Kyrkan behöver ropa i bön för de mest behövande, för myndigheter och för offentliga politiska beslut så att social rättvisa råder och att Guds kärlek uttrycks på ett konkret och befriande sätt. Ett annat område vår bön behöver inriktas på är den förföljda kyrkan. Det finns hundratusentals kristna som lider förföljelse, fångenskap och martyrskap på grund av att de uttrycker sin tro på Jesus, och dessa människor behöver våra förböner. Vi behöver också be för missionärer och deras familjer. De som inte ger sig ut på missionsfältet bör finnas med i samma kamp genom sin förbön.

 

Kapitlet är skrivet av Durvalina Bezerra som kommer från Brasilien och är utbildad teolog och pedagog. Hon är rektor för det teologiska seminariet Betel i São Paulo och leder ett ekumeniskt bönenätverk i Brasilien. Hon har tidigare varit ordförande för det brasilianska Missionsrådet och för det brasilianska Missionslärarförbundet.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?