2.7 Kallad till missionär?

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

En del som menar att det inte behövs någon särskild missionärskallelse är inte särskilt intresserade av att församlingen ska engageras i mission. Andra ser det mer så att en människa själv kan välja att gå in i missionsarbete på samma sätt som vilket yrkesval som helst. Men för åter andra är den här övertygelsen ett led i deras utmaning till en allmän mobilisering för mission. Församlingen har en kollektiv kallelse till mission. Alla kristna är kallade. Alla kristna är delaktiga i missionsuppdraget.

Mångas erfarenhet är att en missionär behöver en gedigen förberedelse och utbildning. En kallelse till missionsarbete rymmer ett ansvar att ta denna förberedelse på allvar. Men är det inte bortkastad tid när tiden är kort, uppgiften stor och människor går förlorade? Foto: Bertil Ekström

Mångas erfarenhet är att en missionär behöver en gedigen förberedelse och utbildning. Ett skäl är att den annorlunda arbetssituationen i en främmande kultur och i en annan social situation kräver särskild kunskap, insikt och förståelse. Foto: Bertil Ekström

Kallelsen till tjänst kommer ytterst från Gud Faderns älskande hjärta genom Sonen och Anden. Den allmänna kallelsen är grunden för den särskilda kallelsen. ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare.” (Mark 1:17). Församlingens kallelse och uppdrag är grunden och ramen för den enskilde kristnes kallelse och uppdrag. I Joh 17 kan vi läsa hur Gud kallar ett folk åt sig ut från världen, ger det ett liv som inte är av världen för att därefter sända det till världen med ett uppdrag, en mission. Den särskilda kallelsen gäller i grunden en tjänst, en funktion. Att bli viss om sin kallelse är därför att bli viss om den eller de gåvor som Gud gett och den tjänst han därmed kallar in i. Det kan men behöver inte handla om en anställning eller en heltidstjänst. Vidare ligger kallelsen i linje med de gåvor Gud lagt ned i personligheten. Eftersom kallelsen upplevs subjektivt är det viktigt att den prövas i församlingen därför att det är församlingen som sänder ut i tjänst. I en öppen och varm gemenskap och med lyhördhet för Guds Ande på båda håll bör det kunna bli samstämmighet mellan den enskildes kallelseupplevelse och församlingens bekräftelse av den. Det är också viktigt att motiven prövas innan man ger sig in i missionärsuppgiften.

Om man har eller undrar om man har en kallelse, om man brottas med frågan om klarhet om Guds ledning in i en bestämd missionsuppgift, om man har fått veta om allmänna eller specifika behov och inte kommer ifrån tanken att man kanske med sin utbildning och sina gåvor skulle kunna göra en insats – vad gör man då?

Mångas erfarenhet är att en missionär behöver en gedigen förberedelse och utbildning. En kallelse till missionsarbete rymmer ett ansvar att ta denna förberedelse på allvar. Det helt avgörande är att leva med i en församlings liv och verksamhet, där relationen med Gud kan fördjupas och där ens gåvor och färdigheter kan upptäckas, uppmuntras och utvecklas. Det behövs också träning i att leva och arbeta i gemenskap med människor med annorlunda livssyn, yrkesbakgrund, kulturell och religiös bakgrund. Vidare behövs språkinlärning och språkträning. Ett annat område handlar om yrkesutbildning. En utbildning i linje med den egna personliga inriktningen och en del praktisk erfarenhet i yrket kan öppna dörrar till meningsfulla insatser. Vidare behövs bibelkunskap och teologisk orientering. Slutligen rekommenderar eller kräver de flesta missionsorganisationer att den blivande missionären under en förberedelseprocess både deltar i organisationens egna arrangemang och går en speciell missionärsutbildning.

 

Kapitlet är skrivet av Göran Janzon som är teologie doktor i missionsvetenskap och lektor i kyrko- och missionsstudier vid Örebro Teologiska Högskola och lärare vid Missionsinstitutet, Örebro. Han har tidigare varit missionär i Centralafrikanska republiken.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?