Del 3 Bredden

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Folk flyttas om på grund av konflikter och migration, kartor ritas om. Mitt i allt detta står kyrkan och möter ett nytt samhälle, nya verkligheter samtidigt som vårt 2000-åriga uppdrag står kvar att nå världen med evangeliet.

I Sverige lever vi i spänningsfältet mellan ökat religiöst intresse samtidigt som de bibliska sanningarna inte står högt i kurs. Världen står inför stora utmaningar med en ökad polarisering som bygger på religiös eller etnisk tillhörighet, främlingsfientliga rörelser, konflikter och flyktingströmmar, förföljelse av kristna, orättvisa samhällstrukturer och megastäder som växer fram. I denna del utmanas vi att tänka på hur vår omvärld ser ut i dag och vad vi kan göra. Vad är vårt uppdrag i dessa utmaningar? Vad kallar Gud oss till?

20 procent av Sveriges befolkning består av människor som är utrikesfödda. Bibelns historia präglas av människor på flykt eller migration. Jesus var på många sätt gränsöverskridande och visade att evangeliet var för alla. Kyrkan vill öppna famnen för det mångkulturella Sverige men det är inte så enkelt och det går inte av sig självt. I den här delen får vi samtala om hur vi kan bli mer inkluderande, hur vi kan förstå vår egen kultur och känna oss själva i förhållande till andra och ta del av några positiva exempel om hur vi kan bli en himmelsk mångkulturell församling.

Som kristna behöver vi också resonera om kyrkans roll när det gäller Guds skapelse. Vad finns det för biblisk grund för att bry sig om miljön och är det så att de här frågorna också rör vårt lärjungaskap?

Så till sist ger denna del dig en möjlighet att diskutera om vi är öppna för att ta emot missionärer från syd in i våra församlingar. Vad gör ni eller skulle ni kunna göra i er församling gentemot flyktingar och invandrare gällande pastoralt stöd och evangelisation?

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?