3.1 Världen idag

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Kyrkan växer så det knakar i stora delar av världen med Europa som ett av få undantag. Den här dagen är historisk. Vi har aldrig varit så många kristna någonsin tidigare i historien.

Under 1900-talet såg vi en tillväxt av den världsvida kyrkan utan motstycke i världshistorien. Missionsforskare beskriver att 90 procent av kristendomens tillväxt i världen genom historien har skett under 1900-talet med särskild intensitet sedan 1970. Den världsvida kyrkan växer uppskattningsvis med uppemot 100 000 personer per dag. Varje vecka planteras uppskattningsvis 3 000 nya församlingar.

Trots att antalet kristna har ökat under 1900-talet identifierar sig endast 30 procent av jordens befolkning som kristna efter 2000 år av missionsarbete. Vad är vårt gensvar på dessa väldiga skarors behov av ett helt evangelium som förvandlar liv och samhällen?

En utmaning för den globala kyrkan är onådda folk. Här finns omkring 4 000 folkgrupper, främst hinduer, muslimer och buddhister, som väntar på budbärare som kommer med de goda nyheterna om Kristus. Foto: Paul Waern

En utmaning för den globala kyrkan är onådda folk. Här finns omkring 4 000 folkgrupper, främst hinduer, muslimer och buddhister, som väntar på budbärare som kommer med de goda nyheterna om Kristus.
Foto: Paul Waern

Här identifieras sex stora utmaningar för den globala kyrkan framöver. Den första är onådda folk. Området som ofta benämns 10/40 fönstret, d v s mellan 10:e och 40:e breddgraden norr om ekvatorn, där det bor flest människor, finns flest städer och stora grupper av marginaliserade människor. Här finns omkring 4 000 folkgrupper, främst hinduer, muslimer och buddhister, som väntar på budbärare som kommer med de goda nyheterna om Kristus. En annan utmaning gäller storstäderna och den accelererande urbaniseringsprocessen. År 2025 beräknas det finnas omkring 280 megastäder utan kristen närvaro. En tredje utmaning är västvärldens avkristning. Genom sekulariseringen följer vi den kanske mest tragiska avkristningen under hela missionshistorien. Upp emot 10 procent av Sveriges befolkning kallar sig kristna varav den frikyrkliga kyrkofamiljen består av en krympande skara på cirka 250 000 medlemmar. En fjärde utmaning är förföljelsen av kristna. Var elfte minut, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, dödas en person till följd av sin kristna tro. I 139 av världens länder förnekas sammanlagt tvåhundra miljoner kristna den religionsfrihet som garanteras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. En femte utmaning handlar om orättvisa samhällsstrukturer. I dag brottas samtliga kontinenter med orättvisa strukturer som gör att klyftorna mellan människor ökar. I Sverige utmanas en många gånger välbärgad frikyrklighet att möta människor som lever i utanförskap av olika slag. En sjätte utmaning är konflikter och flyktingströmmar. Kyrkan utmanas att ta sin uppgift som försoningens ambassadör på allvar i det lokala sammanhanget och på den globala scenen. Hon utmanas att möta människan på flykt i barmhärtighet och med praktisk handling.

Den globala kyrkan från alla traditioner beräknades tillsammans sända omkring 400 000 missionärer för arbete i ett annat land år 2010. Allt flera av dessa sänds ut från södra halvklotet över hela världen samtidigt som antalet från norra halvklotet minskar. En överväldigande majoritet sänds dock till redan etablerade sammanhang och fortfarande går endast två av tio arbetare till onådda folkgrupper. Här är det hög tid att söka samverkan med den framväxande kyrkan i syd för att tillsammans prioritera strategiskt.

I Sverige har vi en stark och stolt historia av missionsengagemang. Men det finns ingenting som säger att vår tid som sändande kyrka är över. Gud vill på nytt fånga vårt intresse och våra hjärtan för att vara med och förmedla evangeliet i en rörelse över både gamla och nya gränser.

 

Kapitlet är skrivet av Martin Ström som sedan flera år är föreståndare för OM Sverige med uppdraget att motivera, utrusta och sända människor till mission i Sverige och världen med särskilt fokus på onådda folk. Han bor med sin familj i Jönköping där han också är församlingsledare för Råslätts församlingsgemenskap.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?