3.4 Den förföljda kyrkan

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Diskriminering av religiösa minoriteter är högt uppe på den politiska agendan i flera länder. Många muslimer, judar, hinduer och buddister upplever svårigheter med att utöva sin religion i samhällen, dit de flyttar. Men av de som i dag förföljs på grund av sin tro är 80 procent kristna. Allt fler upplever sig diskriminerade även i väst på grund av sin religiösa övertygelse.

Var elfte minut, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, dödas en person till följd av sin kristna tro. Här är det en missionär i Afghanistan som har fått plikta med livet. Foto: Stefan Emilsson

Var elfte minut, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, dödas en person till följd av sin kristna tro. Här är det en missionär i Afghanistan som har fått plikta med livet. Foto: Stefan Emilsson

Nordkorea, Kina och Cuba är exempel på kommunistländer, där ateismen format grunden för det sekulära samhällsbygget. Redan 1929 antog Sovjetunionen en religionslag, där man formellt gavs rätten att bekänna sin tro, men rätten till påverkan av religionsbyte (proselytism) förbjöds. Lagen kom att bli normgivande för många ateistiska länder. När religionslagarna i flera gamla Sovjetrepubliker har förnyats, glömmer man lätt att det fortfarande finns människor, som förföljs på grund av sin religiösa tro. Sedan 1989 har den huvudsakliga förföljelsen av kristna förskjutits till länder med muslimsk kontext och efter den 11 september 2001 har motsättningarna mellan islam och västvärlden intensifierats, vilket bidragit till betydligt mer våldsverkan mot kyrkor.

Enligt nya undersökningar, som publicerats av International Society for Human Rights, är fyra av fem av alla dem som i dag drabbas av religiös förföljelse kristna. En stor del av världens flyktingar lämnar i dag sina hemländer av den enkla anledningen att de är utsatta för förföljelse på grund av sin kristna tro. I 139 av världens länder förnekas sammanlagt tvåhundra miljoner kristna den religionsfrihet, som garanteras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Enligt missionsorganisationen Open Doors finns det kommunistiska Nordkorea högst upp på listan över världens farligaste länder för kristna. Därefter följer länder som Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Saudiarabien, Iran, Nigeria, Etiopien, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan och andra forna sovjetrepubliker. Det är värt att notera att länderna med störst förföljelse av kristna ofta även har en stor andel onådda folkgrupper. I Centralasien finns det kristna som på grund av förföljelsen fortfarande tvingas samlas i hemlighet under mörka nätter. I stater som för bara 25 år sedan tillhörde vårt grannland (Sovjet), kan kristna bötfällas med belopp som motsvarar halvårslöner när de samlas till gudstjänst.

Vi får aldrig glömma att vi som kristna är lemmar i samma kropp. När en lem lider, lider hela kroppen (1 Kor 12:26). När vi ber för de etniska folkgrupperna, som ännu inte hört evangeliet får vi inte glömma, att i deras närhet kanske det finns evangeliskt troende, som betalar ett pris för sin tro. När vi utmanar människor att ge sina liv för mission, låt oss också komma ihåg att be för alla dem som lider för Kristus.

En viktig metod för att söka efter religiös frihet är att vädja till legala och konstitutionella rättigheter, samt till internationella normer och konventioner. Detta kan ske via domstolar, brevkampanjer, diskret lobbyverksamhet och diplomatiska kanaler. Kyrkans existerande teologi om lidandet behöver kompletteras genom att utveckla teologin kring förföljelse och religionsfrihet.

 

Kapitlet är skrivet av Rauli Lehtonen som är internationell sekreterare på missionsorganisationen Ljus i Öster. Han undervisar också på bibelskolor i Ryssland, Ukraina, Balkan, Baltikum, Centralasien och Kaukasien, där Ljus i Öster har ett samarbete med både Baptist- och Pingstunionen.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?