3.5 Att övervinna våld – om försoning och fred

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Eftersom alla relationer påverkas av maktförhållanden, måste vi se att mission i ett historiskt perspektiv haft inslag av ojämna maktförhållanden.

Kyrkor och andra aktörer i samhället behöver förespråka ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för alla. Ett arbete för rättvisa innefattar alltid ett arbete som involverar kvinnor, barn och unga. De är grupper som alltid befinner sig på marginalerna globalt. Foto: Stefan Emilsson

Ett arbete för rättvisa innefattar alltid ett arbete som involverar kvinnor, barn och unga. De är grupper som alltid befinner sig på marginalerna globalt. Foto: Stefan Emilsson

Vi som varit de sändande länderna har varit de som kunnat sätta agendan och bestämma vad som är bäst för båda parter eftersom vi är de som haft de resurser som räknats. Det är viktigt att se detta för att också förstå att Jesus kom som freds- och fridsfurste. Han gör anspråk på att vara Sanningen, och han både identifierar våldet och avväpnar det genom sin försoningsdöd och uppståndelse. Men han använder inte påtryckningar utifrån ojämna maktstrukturer.

För att kunna övervinna våld, måste vi också förstå att det finns olika typer av våld, och olika sätt att stifta fred och frid. Kyrkornas världsråds årtionde att övervinna våld avslutades i maj 2011 med en stor ekumenisk fredskonferens på Jamaica. Från denna konferens gick ett budskap ut till världens alla kyrkor att sträva efter fred i samhället, fred med jorden, fred på marknaden och fred mellan folken. Budskapet från Jamaica är ett ekumeniskt upprop för en rättfärdig fred, som innebär en grundläggande förändring när det gäller etiskt handlande som står stadigt rotad i bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. När rättvisa och fred saknas eller ställs mot varandra behöver vi förändra vårt handlingssätt. Den rättfärdiga fredens väg kräver alltså både rörelse mot målet och engagemang i själva resan. Det är en svår resa som för många av oss också kommer att ge oss insikter om hur vi själva är delaktiga i våldet. Men vi kan göra resan tillsammans.

Fred i samhället handlar om att ingen längre ska behöva vara rädd och att tystnaden ska brytas om det vardagliga våldet. Att motverka växande klyftor mellan de som har så mycket att de har svårt att välja, och de som inte längre upplever att några val finns.

Fred med jorden handlar om att sträcka oss utanför oss själva. Att förstå att den klimatkris som vi skapat utifrån tanklöshet och girighet kräver omställning till en hållbar värld. Det är viktigt att inse att omställning oftast börjar med ett enda steg. Det handlar om att hitta vår egen plats i Guds skapelse, att se hur allt samverkar och förstå att frälsningen gäller hela Skapelsen.

Fred på marknaden handlar om att vi alla ska kunna få leva med värdighet. Överkonsumtion och brist på grundläggande förnödenheter är uttryck för våld. Kyrkor och andra aktörer i samhället behöver förespråka ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för alla. Ett arbete för rättvisa involverar alltid kvinnor, barn och unga; grupper som alltid befinner sig på marginalerna globalt.

Fred mellan folken handlar om att skydda människors liv. I dag har krigen mellan nationer minskat betydligt, men desto vanligare har det blivit med blodiga och långvariga inbördeskrig. Utöver att arbeta för att stärka internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, att fortsätta utveckla verktyg för konfliktlösning och utbildning i konfliktförebyggande, så har vi en unik möjlighet att fortsätta att be och fasta för fred.

 

Kapitlet är skrivet av Gunilla Ikponmwosa som arbetar inom Equmeniakyrkan som samordnare för arbetet i Mellanöstern och Nordafrika samt som handläggare med inriktning diakoni, fred och omställning.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?