3.6 Fred och livets fullhet

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Detta kapitel ska läsas i ljuset av läget i Sydsudan och det arbete inom fred och försoning som författaren, Isaiah Dau, är dagligen involverad i. Isaiah Dau har sin etniska tillhörighet i Dinkastammen i Sudan, numera Sydsudan, och är uppvuxen i ett land som varit i krig i 50 år. Han har doktorerat i Sydafrika med en avhandling om lidande och Gud, en teologisk reflektion kring kriget i Sudan.

Fred är mer än frånvaro av krig. Verklig fred är försäkran om säkerhet och skydd. Verklig fred råder om medborgarna i ett land kan sköta sina dagliga aktiviteter utan rädsla. Foto: Stefan Emilsson

Fred är mer än frånvaro av krig. Verklig fred är försäkran om säkerhet och skydd. Verklig fred råder om medborgarna i ett land kan sköta sina dagliga aktiviteter utan rädsla. Foto: Stefan Emilsson

Fred är fullheten i livet. Det hebreiska ordet shalom omfattar alla aspekter av livet. När en jude önskar shalom, önskar han dig och din familj, välbefinnande och framgång. Ordet fred betyder att allt vi har hänger samman. Den teologiska och praktiska konsekvensen av fred för våra liv är sådana att de fysiska, andliga, ekonomiska och sociala aspekterna av vardagslivet är sammankopplade.

Fred i ett bibliskt perspektiv är…
…en personlig gåva från Kristus.
Jesus säger min frid, ger jag er (Joh 14:27). Frid kommer från Jesus Kristus som är Fridsfursten. Mottagarna är Jesu Kristi efterföljare, som i sin tur ger denna fred till världen.
en del av livet. Att uppleva Guds shalom är viktigt för hela livet. Det övergår allt mänskligt förstånd och det genomsyrar alla områden i våra liv.
kollektiv. Samma dag som Jesus uppstod talar han till lärjungarna och säger ”frid åt er alla”. Han talar till dem som en gemenskap. Den gemensamma freden garanterar individuell fred.
relationell. Fred och relationer hör ihop. Oavsett om det handlar om vår relation till Gud eller till våra medmänniskor. Vi kan inte ha frid inombords om vi inte har fred utåt.
en gåva från Gud. Fred är Guds försyn till oss genom Jesu död och uppståndelse. Det är en gåva från Gud. Eftersom vi är rättfärdiggjorda genom vår tro på Kristus så har vi frid med Gud.
inombords. Guds frid som övergår allt mänskligt förstånd bevarar våra hjärtan och sinnen i Kristus Jesus. Om vi inte sluter fred med sig själva, kan vi inte sluta fred med andra. Frid inombords är så sammankopplat med fred med andra att utan den inre friden blir det ingen fred alls.

Här följer praktiska och teologiska konsekvenser av fred. För det första fred bygger på förlåtelse, vilket innebär att man först helt villkorslöst släpper taget om det som blivit fel och därefter att man rättar till det felaktiga. För det andra fred leder till försoning. Förlåtelse måste leda till fred och försoning, och i just den ordningen. Ett handslag kan vara ett tecken på fred, men ett ”hjärtslag” är ett tecken på försoning och förlåtelse. För det tredje fred måste få utdelning. Orättvisor och ojämlikhet är orsaker till konflikter. När freden sluts, måste dessa orsaker åtgärdas. Om det görs kan fred tas emot av båda parter. För det fjärde fred måste ge säkerhet och skydd. Fred är mer än frånvaro av krig. Verklig fred är försäkran om säkerhet och skydd. Slutligen fred föder möjligheter. Krig förstör möjligheter genom våldet, men fred skapar möjligheter för alla.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?