3.9 Samverkan i mission

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

För att Guds goda vilja ska ske i världen måste vi samverka med varandra; se de gåvor vi och andra har, ta emot dem och använda dem för att utbreda Guds rike i världen i dag, både lokalt, nationellt och globalt.

Den internationella missionen hör i Sverige ihop med den framväxande väckelsen på 1800-talet. Den västerländska protestantiska missionsepoken såg länge länder i Västeuropa och Nordamerika som sändande i mission och länderna i syd och öst som mottagande. De senaste hundra åren – och särskilt de senaste femtio åren – har ett tydligt paradigmskifte skett. Enligt Global Context of Christianity – en forskningsrapport gällande religionens roll 1970-2010 ökar antalet kristna i syd och minskar i nord. Enligt prognosen för 2020 räknar man med att två tredjedelar kommer att bo i Afrika, Asien och Latinamerika och en tredjedel i Nordamerika och Europa. Det här är en trend som vi sett under en längre tid, vilket självklart får konsekvenser i mötet mellan kyrkor och kristna i världen.

I länder som tidigare tog emot många missionärer, som exempelvis Kina, är kyrkan på stark tillväxt och med en stor missionsiver både inom det egna landet och till andra länder. Foto: Stefan Emilsson

I länder som tidigare tog emot många missionärer, som exempelvis Kina, är kyrkan på stark tillväxt och med en stor missionsiver både inom det egna landet och till andra länder.
Foto: Stefan Emilsson

I länder som tidigare tog emot många missionärer, som exempelvis Kina, Indien, Sydkorea, Brasilien och Sydafrika, är kyrkan på stark tillväxt och med en stor missionsiver både inom det egna landet och till andra länder. Samtidigt vet vi att det finns en tragisk utveckling i Mellanöstern med allt färre kristna, främst på grund av förföljelse, politiska konflikter och våld. I dag är det också alltfler missionärer som kommer till Europa; England, Tyskland, Frankrike, men också Sverige.

Flyktingströmmar och migration förändrar också bilden drastiskt, särskilt när kristna med andra traditioner kommer till vårt land. Ibland bygger de egna kyrkor enligt sina egna traditioner, men ofta söker de sig till redan etablerade församlingar. Genom de nya svenskarna får församlingarna också inblick i situationen i olika delar av världen och en vänskapsrelation globalt uppstår. En stor utmaning är hur vi kan samverka i världen, när kyrkogeografin ser så annorlunda ut. Ödmjukhet behövs för att vi på ett ömsesidigt sett ska se varandra och komplettera varandra i Guds mission för världen.

Kroppen och kroppsdelarna är en central tanke i Bibeln gällande den lokala församlingen, men också mellan kristna världen över. ”Ty liksom kroppen är en och har många delar … så är det också med Kristus… Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den”. 1 Kor 12: 12-27. Det handlar om gemenskap över alla gränser, om hur vi alla är delar i Kristi kropp.

Mission är inte ett specialintresse för vissa i församlingen utan det är hela församlingens uppdrag. Missionens yttersta mål handlar om förvandling och befrielse, som har sin grund i Jesus Kristus, vilket får som följd människors förvandling, samhällets förvandling och hela världens och hela skapelsens förvandling. För att detta ska ske måste vi samverka med varandra i det fantastiska nätverk som kyrkor och församlingar i världen innebär. Kom ihåg att det är Kristi kyrka det handlar om, det är inte vår kyrka eller vår mission, det är Guds värld och Guds mission, där vi får vara Guds medhjälpare.

 

Kapitlet är skrivet av Bertil Svensson som är pastor och missionär. Han har arbetat i Ecuador, generalsekreterare i Svenska Missionsrådet och missionssekreterare i Svenska Missionskyrkan och sedan 2012 internationell koordinator i Equmeniakyrkan.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?