4.1 Världens viktigaste budskap

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Många av oss möter dagligen människor på våra arbetsplatser eller skolor med olika religiösa övertygelser, eller ingen alls. Vi är olika, men alla har en längtan efter gemenskap, mål och mening med livet. Bibelns budskap gör anspråk på att svara mot den längtan. Hur ska vi kunna förmedla en personlig inbjudan från Gud själv till människor där vi finns? 

Evangeliet behöver förmedlas genom den kristna gemenskapen, den personliga berät- Samtala om: Vår st örsta kallelse är at t ta emot Jesus! St ämmer verkligen det och vad har det egent ligen at t gör a med dem som int e känner Jesus ännu? Hur känner du inför ut trycket: ”Vi är vårt budskap”? Samtala om fler a sät t at t möta och bet jäna människor där de finns. Vilka grupper eller människor skulle behöva ha någon som går intill och för der as talan? 231 telsen, undervisning och det skrivna ordet i hemmet, på skolan, arbetsplatsen, i stadens myllrande liv, på landsbygden och utöver vår värld. Allra bäst sker det på gräsrotsnivå i det vardagliga mötet med andra. Foto: Stefan Emilsson

Evangeliet behöver förmedlas genom den kristna gemenskapen, den personliga berättelsen, undervisning och det skrivna ordet i hemmet, på skolan, arbetsplatsen, i stadens myllrande liv, på landsbygden och utöver vår värld. Allra bäst sker det på gräsrotsnivå i det vardagliga mötet med andra. Foto: Stefan Emilsson

Det är ur den eviga kärleken mellan Fadern, Sonen och Anden som världen och människan blir till. Fadern fortsätter tålmodigt att älska en trasig värld och en mänsklighet som gått vilse. Han sände sin son Jesus in i världen för att söka upp oss och ge evigt liv till var och en som tror. Gud har på så sätt öppnat en väg till räddning för alla människor. Jesu ord till lärjungarna efter uppståndelsen visar tydligt vårt uppdrag: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen”. Gud använder vårt liv och vår berättelse i den utgivande och uppsökande rörelsen.

En person behöver oftast upptäcka evangeliet genom olika människor över tid, som tillsammans uttrycker olika sidor av Guds kärlek, sanning och kraft i en rörelse mot Jesus. På den vägen blir vi ett tecken för ett annorlunda rike, Guds rike. Här behöver vi uppmuntra varandra till frimodighet och tålamod i relation till människor vi redan känner. Samtidigt  behöver vi fundera på hur vi kan möta nya människor på bortaplan utanför kyrkan.

Det är i relation med Jesus som vi kan förmedla Guds kärlek, sanning och kraft till andra. Tron prövas på smaken och doften i ett sammanhang genom det vi säger och de värderingar som människor läser av i mötet med oss. Ordet behöver ta sig uttryck genom människor av kött och blod som genom närvaro och praktiska handlingar utanför kyrkans väggar uttrycker Guds barmhärtighet, rättvisa och kärlek. Det kan handla om att möta våra medmänniskor på deras villkor, i deras värld. Vägen till frihet går via sanningen, det är den som gör oss fria.

Kyrkan har genom hela historien varit en berättande och förkunnande gemenskap. Evangeliet behöver förmedlas genom den kristna gemenskapen, den personliga berättelsen, undervisning och det skrivna ordet. Allra bäst sker det på gräsrotsnivå i det vardagliga mötet med andra. Gärna genom äkta och sårbara människor som släpper andra inpå livet med allt vad det rymmer av glädje, misslyckanden och kamp.

Bönens betydelse kan inte nog betonas. När vi ber för varandra, personer i vårt nätverk, olika folkgrupper utöver världen och i vårt samhälle verkar Gud. När Gud väljer att uppenbara sig för människor genom kraftgärningar, under och tecken öppnas ofta människors liv för Guds närvaro. Det är genom Andens kraft, frukt och gåvor som vår berättelse och våra handlingar tillsammans förmedlar liv. Bäst blir det när människor med olika gåvor tillsammans uttrycker olika dimensioner av Guds godhet.

 

Kapitlet är skrivet av Martin Ström som sedan flera år är föreståndare för OM Sverige med uppdraget att motivera, utrusta och sända människor till mission i Sverige och världen med särskilt fokus på onådda folk. Han bor med sin familj i Jönköping där han också är församlingsledare för Råslätts församlingsgemenskap.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?