4.2 Guds ord tillgängligt för alla människor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Tillgång till Guds ord är en mänsklig rättighet. Av världens 7 000 språk finns nästan 2 000 folkgrupper, 180 miljoner människor, som inte har en enda vers av Bibeln på språket de förstår bäst. Många i dessa folkgrupper är analfabeter och det kan innebära fattigdom, stigmatisering och avsaknad av myndigheters ansvarstagande. Vilka utmaningar innebär det?

Gud ska försona skapelsen med sig själv och i Upp 7:9 står det att alla språkgrupper ska finnas representerade i himlen. Johannes använder samma slags gruppering flera gånger: folkslag, länder, stammar och språk när han beskriver vad som utspelar sig. Jesus sänder oss alla att berätta om honom (Joh 21:20). Han vill att alla folk ska få höra. För att det ska ske måste någon kommunicera evangeliet på ett begripligt sätt. Ord är inte bara avkodning utan bär också en kulturell förståelse eller betydelse. Genom att läsa Bibeln eller höra Guds ord på sitt eget språk bär det en djupare mening. Det är en utmaning att kommunicera Gud in i olika kulturer eller samhällen.

De flesta av de 2000 språken som behöver en översättning är oskrivna, vilket innebär att varje språk först måste analyseras och beskrivas och sedan kan man arbeta fram ett alfabet, utbilda lärare, starta skolor och trycka böcker. Bibelöversättningen behöver ett team som tillsammans förstår och översätter från både Gamla och Nya testamentet. Foto: Stefan Emilsson

De flesta av de 2000 språken som behöver en översättning är oskrivna, vilket innebär att varje språk först måste analyseras och beskrivas och sedan kan man arbeta fram ett alfabet, utbilda lärare, starta skolor och trycka böcker. Foto: Stefan Emilsson

För att en kristen församling ska byggas och utvecklas behövs Bibeln på språket man förstår. Översättningsarbetet kan ta lång tid, 15-20 år eller mer. De flesta av de 2 000 språken som behöver en översättning är oskrivna, vilket innebär att varje språk först måste analyseras och beskrivas och sedan kan man arbeta fram ett alfabet, utbilda lärare, starta skolor och trycka böcker. För en missionär handlar det även om kulturförståelse, språkinlärning och relationsbyggande. Det behövs ett team som tillsammans förstår och översätter från både Gamla och Nya testamentet. Wycliffe-missionärer arbetar i 75 procent av världens språk- och översättningsprojekt. De arbetar i nära samarbete med den lokala och nationella kyrkan för att utveckla ett språk, bedriva alfabetisering, översätta Bibeln och uppmuntra till bibelanvändning.

Todd Johnson är världsledande med sin forskning om hur kristendomen är spridd i världen. Hans statistik från 2007 visar att mer än 90 procent av evangelisationen sker bland dem som redan hört, Annan statistik visar att 1 promille (0,1 procent) av kyrkans resurser för mission går till att nå onådda folkgrupper. Hela 87 procent spenderas för mission till dem som redan hört om Jesus. Hur ska Guds hus, Guds församling en dag bestå av alla språk, folk och stammar om vi inte satsar resurser på de största behoven?  Är det inte logiskt att satsa mest där Jesus är minst känd?

 

Kapitlet är skrivet av Helena och Leif Engkvist som var bibelöversättare inom SIL i Papua Nya Guinea hos molima-folket 1990-2010. Helena har varit missionsföreståndare för Folk & Språk – Wycliffe Sverige och Leif är montör och lekmannapredikant.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?