4.3 Att göra lärjungar

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Det bästa sättet att göra lärjungar av alla folk, vilket ju faktiskt är det uppdrag vi har fått, är att plantera församlingar. Alltså behöver all kristen verksamhet och mission ha som mål att plantera lärjungatränande gemenskaper, församlingar.

4.2_SE

Jesus tränade lärjungar i en grupp. Han kallade dem till sig själv. Han samlade dem runt sig för att de skulle vara med honom. Sedan tränade, undervisade och utrustade han dem tillsammans och sände sedan ut dem till andra. Foto: Stefan Emilsson

Uppdraget är på ett sätt kristallklart. Jesus sa åt sina lärjungar att göra lärjungar. Av alla folk. (Matt 28:18-20) Hur? Genom att ”lära dem hålla alla de befallningar jag gett er.” Uppdraget är inte bara att evangelisera och vinna människor, och framförallt inte att konvertera människor till kristendomen. Det är inte heller bara att demonstrera Guds kärlek och barmhärtighet genom goda gärningar. Vi är kallade att göra lärjungar. Människor som gör som Jesus säger.

Jesus samlade lärjungar runt sig för att de skulle vara med honom. Sedan tränade, undervisade och utrustade han dem tillsammans och sände sedan ut dem till andra. Jesus första lärjungar var fröet till församlingen, Kristi kropp. Lärjungagruppen hade den genetiska koden, det DNA som senare bestämde församlingens innersta väsen och natur.

”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.” (Matt 16:18) Detta är det närmaste vi kommer ordet ”församlingsplantering” eller ”församlingsgrundande” i Bibeln. Jesus säger att det är han som bygger sin församling. Hur då?  Som vi konstaterade tidigare gör han det genom att göra lärjungar i en grupp som är samlade runt honom.

Det är intressant att se att i Apostlagärningarna används uttrycken ”de som kommit till tro”, ”lärjungarna” och ”församlingen” omväxlande om samma människor. Metoderna för muntlig förkunnelse av budskapet och praktisk demonstration av Guds kärlek varierade, men närhelst Paulus och hans medarbetare lämnade en ort fanns det en grupp lärjungar kvar, och dessa kallades ”församling”. Värt att notera är att dessa grupper kallades ”församling” även innan de hade ett tillsatt ledarskap. Sedan återvände planteringsteamet för att avskilja äldste, för att undervisa och stärka lärjungarnas tro och lydnad. Poängen är att de första lärjungarna, i syfte att lyda Jesus missionsbefallning och göra lärjungar av alla folk, startade församlingar, grupper av lärjungar som tillsammans representerade Guds rike på sin ort, och som spred det vidare. Församlingarna var centrerade runt Jesus, och de som kom till tro var lärjungar, efterföljare redan från början.

Ett försök till definition av vad en lokal församling innerst inne är skulle kunna vara: ”en grupp troende som överlåtit sig till varandra och till att tillsammans älska Gud genom att lyda Jesus befallningar.” Det är detta som Jesus menar när han säger att han bygger sin församling. Det är detta vi ska göra i varje folkgrupp i hela världen, för att det är på detta sätt som lärjungar görs.

Församlingsplantering är inte en specialtjänst, ett av många sätt att bedriva mission. Det är det mest naturliga och effektiva sättet att göra lärjungar. Det var så Jesus gjorde lärjungar, det var så de första lärjungarna gjorde lärjungar.

 

Kapitlet är skrivet av Magnus och Maria som tillsammans har jobbat med församlingsgrundande arbete i Mongoliet och Mellanöstern i 20 år. De bor numera i Sverige men jobbar allt jämt med träning och coachning i relation till församlingsrörelsen i Mongoliet och EFK:s församlingsgrundande arbeten i Mellanöstern och Europa.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?