4.5 Företagare med en Gudagiven identitet

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Ett av de största problemen i världen i dag är arbetslöshet. Att skapa arbete kan bli en livsuppgift för den som vill följa Jesus och göra skillnad genom företagande. Meningsfulla, rättvisa och människovärdiga arbetsplatser. 

Du har säkert hört talesättet: ”Ge en människa en fisk och du mättar honom för en dag, ge honom ett fiskespö och du mättar honom för en livstid”. Kan vi tänka ännu längre? Ge honom ett lån till en fiskebåt och undervisa honom i hur man startar företag så kan han försörja sin familj, anställa sina vänner och göra skillnad i sin stad. Foto: Stefan Emilsson

Du har säkert hört talesättet: ”Ge en människa en fisk och du mättar honom för en dag, ge honom ett fiskespö och du mättar honom för en livstid”. Kan vi tänka ännu längre? Ge honom ett lån till en fiskebåt eller en lokal och undervisa honom i hur man startar företag så kan han försörja sin familj, anställa sina vänner och göra skillnad i sin stad. Foto: Stefan Emilsson

Några kallar det ”livsförvandlande företagande” eller ”Gudsrikesföretag”. För enkelhetens skull använder vi BAM (business as mission), som internationellt blivit ett av de vanligare samlingsnamnen. Oavsett namn så står det för företagande vars främsta syfte och mål är att samarbeta med Gud i hans plan för världen, på ett sätt som visar på hans karaktär och värderingar. Operativt sett ser man kanske inte omedelbart någon större skillnad mot annat företagande, men drivkraften och värderingarna gör skillnaden. BAM är ingen organisation utan en global rörelse som vuxit fram under 90-talet. Sedan den första globala BAM-tankesmedjan 2004 har samhörigheten vuxit kraftigt. I dag handlar det inte längre bara om att få visum till att komma in i ett stängt land eller uteslutande om mikroföretagande, utan om företag av många olika slag som startas med långsiktiga hållbara mål.

Ett av de största problemen i världen i dag är arbetslöshet. Det är den bakomliggande orsaken till undernäring och svält, sjukdom och hemlöshet, brist på utbildning, skuldsättning och brottslighet. Upp emot 300 miljoner ungdomar, eller nästan 25 procent i åldern 15-24 år, är arbetslösa globalt.

Gud själv är den ursprunglige entreprenören som började med en idé och skapade oräkneliga goda ting. Vi är skapade till Guds avbild för att vi ska vara kreativa och skapa. Att förvalta och förmera eller utveckla ingår i vårt uppdrag. När vi löser problem och möter behov genom företagande på ett hållbart och etiskt sätt lever vi ut det uppdrag vi fått. Vi har ett antal exempel på företagare i Bibeln. Abraham var en framgångsrik företagare. Den prisade kvinnan i Ordspråksboken 31 är företagare. Lydia från Thyatira var en affärskvinna som blev troende (Apg 16:15). Jesus själv arbetade i det lilla familjeföretaget i många år. De flesta människor som sökte upp Jesus hade psykiska, fysiska eller sociala behov och Jesus mötte konsekvent dessa behov. Vi kan möta människors behov genom företagande på ett sätt som återupprättar och löser behov långsiktigt.

Vinst är ett ord som blockerar många men det vi egentligen reagerar på är inte vinst i sig utan girighet och förvånande nog konsumism och dyrkandet av obegränsad frihet. När vinst blir huvudsyftet för företagande så öppnar det dörren till avguderi och synd. Om vi däremot har Guds syfte som drivande motivation så är vinst det som gör allt det goda möjligt.

 

Kapitlet är skrivet av Håkan Sandberg som tillsammans med sin familj har arbetat med församlingsgrundande arbete i Albanien (Pingst) och företagsgrundande arbete (BAM) i Turkiet (EFK). Nu arbetar han med ett eget företag för entreprenörsutveckling bland unga i utvecklingsländer och med Livgivande företag i Västsverige.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?