4.6 Aktivister och opinionsbildare

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Kristna opinionsbildare såsom Martin Luther King, William Wilberforce och Moder Teresa har förändrat vår historia. Men det finns också martyrer som utmanat rådande samhällsnormer med priset av sina liv. Även vi är kallade att vara ljus och salt, men hur?

I grunden finns inga skäl att ifrågasätta, eller förändra, Jesu agenda som nertecknades i evangelierna. Samma utmaningar gäller fortfarande. Barn och ungdomar far illa, ensamheten är påtaglig, flyktingströmmarna är större än någonsin, klyftorna ökar, integrationsfrågorna utmanar, liksom ojämställdhet och andra orättvisor. Varje utmaning har sitt sätt att driva opinion, sin väg till påverkan.

I grunden finns inga skäl att ifrågasätta Jesu agenda som nertecknades i evangelierna. Samma utmaningar gäller fortfarande. Barn och ungdomar far illa, ensamheten är påtaglig, flyktingströmmarna är större än någonsin, klyftorna ökar, integrationsfrågorna utmanar, liksom ojämställdhet och andra orättvisor. Varje utmaning har sitt sätt att driva opinion, sin väg till påverkan.

I västvärldens demokratier förväntas kyrkan höja sin röst och ta del i debatten. I andra länder kan en öppen opinionsbildning medföra livsfara och stora risker. Med den insikten krävs goda analyser och strategier för att påverkansarbetet ska vara effektivt. Likaså krävs metoder och kompetens för att bygga en trovärdig argumentation.

Varje tid har haft sin utmaning och sin kallelse, som färgat påverkansarbetet. 1960-talets medborgarrörelse i USA fick kraft från evangeliet, liksom 1980-talets frihetskamp bakom järnridån och 1990-talets slutstrid då apartheid förpassades till historiens skräpkammare.

Det finns påverkansarbete som vi kan tycka är självklart såsom kampen mot trafficking, slaveri, aids,  kvinnoförtryck, malaria och kampen för hälsa, rent vatten, barns skolgång etc. Men nästan alltid finns risken att någon utmanas, får sina privilegier inskränkta eller känner sin position hotad. Ofta finns krafter som vill behålla ett system eller förhållanden som det är. Vid varje situation av förändring bör man ställa sig frågan, vilka krafter kommer att utmanas? Vilka risker utsätter jag mig för? Vilka risker utsätter jag min familj för? Eller dem som jag vill hjälpa?

Jesu agenda som nertecknades i evangelierna är fortfarande aktuell. Samma utmaningar gäller i dag. Barn och ungdomar far illa, ensamheten är påtaglig, flyktingströmmarna är större än någonsin, klyftorna ökar, integrationsfrågorna utmanar. Varje utmaning har sitt sätt att driva opinion, sin väg till påverkan. Vår tids påverkansarbete påminner om Paulus. 2000-talet är lika fragmentiserat och kortsiktigt som 00-talets Aten, så låt oss lära av honom.

Genom att studera Paulus får vi en modell för påverkansarbete som står sig väl också i vår moderna informationstillvaro. För det första engagemang. Allt påverkansarbete börjar i en övertygelse, i en längtan efter förändring. Det framgår med all tydlighet att Paulus var provocerad av sin samtids avgudadyrkan i den dåtida världsstaden (Apg 17:16). Ilskan gav beslutsamhet och energi för att driva opinion. Därefter gör aposteln en analys av omvärlden. Han skaffar sig kunskap om platsen han vill påverka. Han studerar stadsmiljön, det religiösa livet, och lär sig om platsens seder och bruk. För det tredje har han en strategi för valet av arenor. Han möter åhörare i synagogan, på torget och i aeropagen. Varje plats har sina speciella förutsättningar. Vidare gör han en målgruppsanpassning när han formulerar sitt budskap. Även om ärendet är detsamma så varierar han ordval, metaforer och argument. Påverkan handlar om att skapa tillit för sin person, och tyngd för sina argument. Paulus refererar till kända kulturbärare i Aten, och bygger sin trovärdighet och skapar därmed förtroende. När det gäller budskapet så är språket i Paulus tal tillgängligt och inkluderande. Han inleder i en bred bild, för att sedan tratta ner budskapet och bli mer och mer specifik.

Ditt engagemang, din analys och strategi, måste vara integrerat med din tro och djupaste övertygelse. Att vara kristen opinionsbildare handlar om att representera något mycket större än sig själv.

 

Kapitlet är skrivet av Daniel Grahn som är journalist och opinionsbildare. Han har arbetat på svenska mediebolag, tv och tidningar, senast som ansvarig för tidningen Dagen. Han jobbar i dag med rådgivning kring ledarskap, samhälle och media.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?