4.7 Unga i världens storstäder

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

För några år sedan passerade andelen invånare som bor i städer 50 procent av världens befolkning och beräknas nå 70 procent år 2050. En stor majoritet av befolkningen är unga människor. Med en ökad urbanisering ökar människors tillgång till nya media. Hur ska vi göra Jesus känd och trovärdig i dessa miljöer?

Med en ökad urbanisering ökar människors tillgång till nya media. Vi har en ”uppkopplad” generation. Unga människor i världens storstäder har mycket gemensamt oavsett om de bor i Bangkok, Dar-es-Salaam, Kairo eller Stockholm. Foto: Maria Levander

Med en ökad urbanisering ökar människors tillgång till nya media. Vi har en ”uppkopplad” generation. Unga människor i världens storstäder har mycket gemensamt oavsett om de bor i Bangkok, Dar-es-Salaam, Kairo eller Stockholm. Foto: Maria Levander

Det finns många frågor som vi behöver brottas med om vi ska nå en ung storstadsgeneration. Utmaningar som också är möjligheter. Ett av de bästa exemplen på hur vi kan närma oss människor är när Jesus möter den samaritiska kvinnan i Joh 4:1-42. Han gick till en plats även om det var impopulärt och emot gängse normer. Jesus använder en vardaglig situation för att anknyta till en människas behov, bygga ett förtroende för att sen föra samtalet till andliga sanningar. Den samaritiska kvinnan gick sedan in i staden och berättade om Jesus för alla.

Tror vi på att hela generationer i världens storstäder, likt den samaritiska kvinnan, också skulle ställa andliga frågor om de fick evangeliet förklarat för sig på ett begripligt sätt? Den samaritiska kvinnan fick ett oväntat möte som fick hela hennes by på fötter.

Det finns tre starka trender som behöver påverka vårt sätt att göra mission.

  1. En ökad urbanisering innebär att också världens onådda folk flyttar till städerna i sökandet efter arbete och en ny framtid. Eftersom vårt uppdrag är att göra lärjungar av alla folk blir därför storstäder strategiskt viktiga för att nå de onådda folken. Det finns en global ungdomskultur som i många avseenden är densamma i alla storstäder. Skillnaden mellan en tonåring i Stockholm, Bangkok och Kairo är inte så stor. Samtidigt söker man lokala uttryckssätt. Även om man knappt har mat för dagen så äger man en mobiltelefon där man söker bekräftelse inom sin sfär av vänner.
  2. En glokal kultur (både global och lokal) växer fram. Vi lever i dag mitt i ett paradigmskifte när det gäller kommunikation och information. Historiskt kan vi urskilja sådana här stora skiften vid två tidigare tillfällen. Det första var byggandet av det romerska vägsystemet som gjorde att församlingsplanterare kunde resa enklare och sprida evangeliet inom hela det romerska riket. Det andra skiftet kom med Gutenbergs uppfinning av tryckpressen som också ledde till den protestantiska reformationen. Tryckpressen förde med sig att andelen läs- och skrivkunniga ökade markant, vilket bidrog till en ökad spridning av evangeliet. Vi är mitt uppe i det tredje skiftet.
  3. Detta förändrade mediebeteende ger helt nya möjligheter att göra evangeliet tillgängligt. Den snabba ökningen av sociala och mobila media förändrar inte bara tillgängligheten till information utan också på vilket sätt vi konsumerar media. Sociala media lämpar sig utmärkt för att ställa frågor och resonera. Vi är inte längre enbart konsumenter utan var och en av oss producerar genom att vi styr själva och delar med oss av det vi tycker är bra. Genom att hitta nyckelpersoner som kan dela sin berättelse till sina vänner kan vi få till rörelser av människor som börjar tro på och följa Jesus.

 

Kapitlet är skrivet av Niclas Collén som bor med sin familj i Västerås och arbetar som regionledare i Mellanöstern och Nordafrika för Ibra, vilket är den del av svensk Pingstmission som arbetar med media som verktyg. Han har många års erfarenhet både som pastor och missionär.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?