4.8 Skapad och skapande – om underhållning, kreativitet och identitet

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

För många unga är musik, spel och film långt mycket mer än ett tidsfördriv. Det är uttryck för vem jag är och vem jag vill vara, vad jag värderar och ignorerar. Det som beskrivs som underhållning är för många djupt existentiellt och påverkar hur jag ser på livet, Gud, mig själv och andra.

I ett missionellt perspektiv behöver vi därför uppmuntra kreatörer, konstnärer, musiker och så vidare att använda de gåvor och talanger Gud lagt ner. Vi behöver bli mer upptagna med att skapa god kultur än att förfasas över den destruktiva.

I ett missionellt perspektiv behöver vi uppmuntra kreatörer, konstnärer, musiker och så vidare att använda de gåvor och talanger Gud lagt ner. Vi behöver bli mer upptagna med att skapa god kultur än att förfasas över den destruktiva. Foto: Jessica Gow/TT

I den bibliska skapelseberättelsen är Guds kreativitet grundläggande, där en skapande gudsvind blåser över en öde och tom jord. På den sjunde dagen skapar Gud människan, och ger henne i uppdrag att ”lägga (jorden) under sig”. Senare möter vi Besalel som fylls av gudomlig ande för att bland annat kunna ”tänka ut konstfulla arbeten”, Mirjam som leder i sång, spelar tamburin och dansar samt Mose och israeliterna som gemensamt sjunger lovsånger till Guds ära. Människans kreativitet och förmåga att skapa är ett av uttrycken för att hon är Guds avbild. Alltsedan dess har musiken (men också konst, litteratur mm.) varit något som varit viktigt i kyrkans liv. Genom sånger som sjungits har människor kunnat uttrycka sina känslor inför Gud och livet. Det tydligaste exemplet på detta är Psaltaren där livets mest glädjefyllda höjdpunkter och dess mest deprimerande dalar besjungs, allt inför Guds ansikte.

Musiken är inte bara viktig inom kyrkan. För mängder av människor är musiken livsviktig. Den tycks äga förmågan att ge uttryck för känslor och identifikation på ett sätt som få andra uttryck kan göra. För många av oss är musiken något som kan addera något till våra liv som få andra saker kan.

I en konsumtionskultur som vår är det lätt att se identitet som något flytande och förhandlingsbart som kan bytas från en dag till en annan genom att t ex byta kläd- och musikstil. Men även om mina val till viss del styr vem jag är, så är evangeliets budskap att min identitet först och främst är som skapad, inte som skapare.

Den omgivande kulturen påverkar oss, och den förmedlar innehåll genom texter, bilder och dialoger. Det är ett av de mest potenta verktygen för den som vill förmedla ett budskap. I Bibeln återkommer Guds folk ständigt till sångerna som något långt mer än underhållning. Här är de bärare av en historia och en teologi. Även utanför kyrkans väggar har sånger förmedlat budskap, och kulturen speglar i många avseenden de värderingar en kultur har. Därför är inte frågan om musik, film, konst och så vidare förmedlar värderingar – frågan är snarare vilka dessa värderingar är.

I ett missionellt perspektiv behöver vi uppmuntra kreatörer, konstnärer, musiker och så vidare att använda de gåvor och talanger Gud lagt ner. Vi behöver bli mer upptagna med att skapa god kultur än att förfasas över den destruktiva. Vi behöver (åter)upptäcka att olika kreativa uttryck skapar fantastiska möjligheter att göra skillnad, vägleda, utmana och utrusta människor till en fördjupad förståelse av Guds rike. Dessa uttryck är i sig själva vittnen om vem och hurdan Gud är, samtidigt som de också är kraftfulla verktyg för att förmedla värderingar och budskap.

 

Kapitlet är skrivet av Mikael Celinder som är förbundssekreterare på Svenska Alliansmissionens Ungdom. Han har tidigare arbetat i församling, studerat teologi vid Örebro Teologiska Högskola samt funnits med i arbetet med ungdomsmagasinen Ikon 1931 och Ung tro.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?