4.9 Skapande konst och mission

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Kan skapande konst bidra till förståelsen av evangeliet? Kan man använda konst i mission? I flera kristna kyrkotraditioner, kanske framför allt protestantiska och frikyrkliga, har konst och skapande kultur delvis varit förbjudet eller i varje fall ignorerat. Sånger, poesi, retorik, musik, berättelser och flanellografbilder har varit okej. Men andra former av sakral konst, ikoner, drama, teater, dans, har inte förekommit lika mycket.

Den skapande konsten är en del av ett folks kultur och blir ett kommunikationssätt som förmedlar olika budskap och känslor. Artistisk kreativitet är en gåva från Gud och reflekterar Guds avbild i människan. Foto: Stig Hammarstedt/TT

Den skapande konsten är en del av ett folks kultur och blir ett kommunikationssätt som förmedlar olika budskap och känslor. Artistisk kreativitet är en gåva från Gud och reflekterar Guds avbild i människan. Foto: Stig Hammarstedt/TT

Vi är skapande varelser precis som vår Skapare. Det sociokulturella uppdraget vi fick att råda över naturen, uppfylla jorden, ge namn åt djuren och så vidare innebär en kontinuitet åt skapelsen. Det skapande handlar också om en kapacitet att producera nya saker i en dialog och i en spänning mellan våra känslor och den yttre verkligheten vi lever i. Konst har därför både en viktig terapeutisk funktion och ett pedagogiskt syfte att hjälpa oss att förstå livets olika dimensioner.

Bibeln är full av konstuttryck och några exempel i Gamla testamentet är att Adam gav namn åt djuren, Gud sydde kläder åt Adam och Eva efter syndafallet, människans förmåga att bygga allt från enkla hyddor till Babels torn, den fantastiska arkitekturen och inredningen i tabernaklet och templet samt psalmer, ordspråk och poesi.

I Nya testamentet blir också relationen mellan den skapande kulturen och förmedlingen av evangeliet tydligt, till exempel i Guds ”vittnesbörd” om sin existens bland alla folk och kulturer genom det goda Han gör (Apg 14:17). Guds människoblivande i Jesus visar på betydelsen av att uppenbarelsen sker genom kulturellt relevanta aspekter: identifikation med sin skapelse genom att Jesus blir människa och går igenom alla stadier av en människas liv, Jesus föds och lever under en specifik kultur, Jesus har en dialog med sin kultur samt använder sig av bilder, illustrationer, liknelser, symboliska handlingar, sånger och psalmer.

Musik, dans, poesi, skulpturer, målningar och drama är konstformer som vi vanligtvis lägger märke till. Men vi kan också se t ex arkitektur, trädgårdsskötsel, klädmode och fotografi. Skapande konst är ett viktigt instrument för att förmedla evangeliet till andra människor och har därför en naturlig plats i mission. Vi håller nog alla med om att en bild och ett konstverk kan säga mer än många ord. Konst kan också ses som mission i sig själv och inte bara som ett kommunikationsmedel för tron. Att skapa vacker och innehållsrik konst är ett sätt att ära Gud och vittna om den rikedom och den skönhet som hela Guds skapelse omfattar.

 

Kapitlet är skrivet av Bertil Ekström som har varit EFK-missionär i Latinamerika i över 30 år. Han är filosofie doktor i missionsvetenskap, direktor för Evangeliska Världsalliansens missionskommitté och ledare för Missionsinstitutet i Örebro.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?