Lär av varandra

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Några av de svenska pastorerna på besök i en församling i Sydafrika.

Under våren 2016 fick vi i Svenska Alliansmissionen besök av nio pastorer från våra systerkyrkor i Sydafrika, Zimbabwe och Indien. Pastorerna fick under ett par veckor bo hemma hos en svensk kollega och följa dem i deras arbete. Några månader senare var det dags för de svenska pastorerna att besöka gästerna i deras hemmiljö. Erfarenheter och kunskap kunde utbytas och vänskapsbanden som skapades kommer att hålla länge. Det finns en hel del att lära av ett sådant utbyte.

Här är några reflektioner från besöket i Sverige:

 • Ni har fortfarande ett stort hjärta för mission!
 • Ni är välorganiserade och professionella, både centralt och i församlingarna! T. ex hur ni samlar in pengar till ert gemensamma arbete, planerar långsiktigt och är punktliga i allt!
 • Ni gör inte skillnad på ledare och anställda – alla behandlas lika!
 • Er pastorscoachning. Ni har verkligen omsorg om era pastorer och församlingar!
 • Ert barn- och ungdomsarbete. UV-scout imponerade särskilt!
 • Fikastunden efter gudstjänsterna – en viktig gemenskapsform!
 • Ni har lätt för att samarbeta! Tänk att 2- 3 mindre församlingar från olika samfund kan gå ihop och bli en helt ny församling – omöjligt i Afrika!.

  En söndagsskolegrupp i Zimbabwe.

Men…

 • Var är ungdomarna när ni firar gudstjänst? Ge dem möjlighet att medverka.
 • Ni behöver söka en djupare Gudsnärvaro och inse att Gud är verklig och relevant mitt i vardagen.

Vad kan vi lära av våra systerkyrkor?
Några reflektioner från våra svenska pastorer:

 • I Sydafrika växer kyrkor som svampar ur jorden! Det har säkert att göra med fattigdom, hög arbetslöshet och alla flyktingar från grannländerna. Med många sökande, bedjande människor som är beroende av Guds hjälp, blir det stark växt.
 • Gudstjänsterna gjorde starkt intryck. Alla deltar mycket tydligare, de är inte ”åskådare och konsumenter” så mycket som vi är. Lovsång och bön har en tydligare roll.
 • Den andliga kampen tas mer på allvar. Konfrontation med det onda är påtaglig.
 • Det är naturligt att alla åldrar finns med i gudstjänsten.
 • De har en stark överlåtelse till och är beroende av honom. De vågar ta steg i tro och lita på att Gud förser, istället för att ha både ”hängslen och livrem” i allt som ska göras”.De kristna i Zimbabwe kände en enorm glädje i Gud och i tron, trots den rådande torkan och misären som många genomlever just nu.
 • Relationer och människor är mycket viktigare ”än att allt sker på klockslaget!” Man vågar låta gudstjänsten ta tid, med mer fokus på varandra och Gud än på klockan och hur lång predikan var.

Några varningssignaler

 • När jordmånen är god för evangeliet växer även ogräset. Det är frustrerande att se och höra hur fattigas nöd utnyttjas av en del med kristna förtecken. Här behövs mycket god kunskap,

  Några av de besökande pastorerna från södra Afrika i traditionella kläder på SAM:s årskonferens i Gullbranna.

  ledarutbildning och sund förkunnelse.

 • Trots att man är en ”frukt av missionärernas arbete” och talar väldigt gott om deras insats, är missionsengagemanget väldigt svagt.
 • På många håll lyser männen med sin frånvaro, medan kvinnorna är desto fler och dessutom starkt engagerade, i både gudstjänst, vittnesbörd och bön.

Alla deltagare i utbytesprojektet menar att vi har mycket att lära av varandra!

 

Text: Roland Oscarsson, nybliven pensionär men jobbar deltid med internationella frågor på SAM

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?