Syftet med Agora

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Målsättningen med Agora är att:

  • inspirera till en missionell livsstil;
  • uppmuntra till lärjungaskap där Gud har ställt oss och i allt vårt engagemang för Guds rike;
  • förstärka vår förståelse av olika former av holistisk mission;
  • bearbeta de kulturella utmaningarna i arbete bland migranter och i integrationen i våra lokala församlingar;
  • informera om utmaningarna i världen och alternativa och kreativa missionsstrategier;
  • inspirera till pionjärinitiativ både i Sverige och utomlands;
  • förstå de allmänna missionstrenderna i världen och reflektera kring vår roll som svenska församlingar och missionsrörelser i den fortsatta världsevangelisationen;
  • förstärka och utveckla våra samfunds förböns-, rekryterings- och ekonomiska bas för vidare missionsinsatser i Sverige och i världen.

 

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?