Vad är Agora

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

”Agora – för ett folk på väg” är ett studiematerial som har vuxit fram utifrån en längtan att vilja inspirera, uppmuntra och utmana till mission i Sverige och över hela vår värld. Det är en unik satsning mellan samfunden Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen i samarbete med Bilda och Equmeniakyrkan.

Bakgrunden till initiativet var behovet av att bredda förståelsen av begreppet mission och att aktualisera det i den lokala församlingen. Samtidigt ger det en möjlighet för nya generationer att förstå förmånen och utmaningen kring vårt uppdrag. Det ger också ett tillfälle att gemensamt bearbeta frågor kring församlingens roll rörande mission i Sverige och utomlands utifrån Bibeln. Mission är allas vårt uppdrag. Den geografiska platsen kan variera från tid till tid, men uppdraget att vara Guds tjänare består.

Varför namnet ”Agora – för ett folk på väg”? Agora är ett grekiskt ord och betyder torg eller marknadsplats. Mission handlar om möten mellan människor för att dela det viktiga i livet. På marknaden möter vi människor för att samtala om det vardagliga. Mission handlar om att ”vara” i de vardagliga mötena. De första kristna kallades vägens folk och vi vill vara ett folk på väg. Det visar en rörelse i dubbel bemärkelse. Rörelse för att möta människor där de finns men också att röra sig vidare, att hitta nya uttryckssätt och nya vägar för alla folk. Agora vill vara den samlingsplats där vi kan rustas för att på ett tjänande sätt möta människor i vår vardag.

Studiematerialet Agora är skrivet av ett trettiotal författare som är aktivt engagerade i församlings- och missionsarbete genom sitt samfund eller genom någon annan missionsorganisation eller missionsnätverk i Sverige. De allra flesta har en erfarenhet av interkulturellt arbete i Sverige eller utomlands och representerar den långa traditionen av mission som svenska kyrkor står för.

Förhoppningen är att Agora ska uppmuntra församlingsledning, missionsråd, cellgrupper, studiegrupper eller ungdomsgrupper att mötas och samtala om hur vi som individer och församling kan ta vara på möjligheterna att förändra vårt land och vår värld utifrån ett kristet perspektiv.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?